Noord-Holland

Er kwam een grappige vergissing voor in het artikel 'De tsaar is terug' (NRC HANDELSBLAD, 17 oktober). In de derde kolom wordt gesproken over de 'Staten van Noord-Holland en West-Friesland'. De Staten van Noord-Holland bestonden niet in 1632. Pas de grondwetsherziening van 1840 heeft de mogelijkheid geopend de toenmalige provincie Holland te splitsen in Noord-Holland en Zuid-Holland. Overigens vond ik het een zeer interessant artikel.