Minder risico's voor koper; PvdA wijzigt plan verkoop huurwoningen

DEN HAAG, 29 OKT. De PvdA heeft haar plan voor de verkoop van sociale huurwoningen aangepast. Het plan biedt huurders met een laag inkomen de gelegenheid hun gehuurde woning te kopen. De aanpassingen beogen de financiële risico's voor de kopers te verminderen.

Het oorspronkelijke plan stuitte op bezwaren van vooral verhuurders, woningbouwverenigingen en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Weliswaar vonden ze het idee achter het plan “overwegend sympathiek”, de financiering ervan werd als “onverantwoord” afgedaan.

De opstellers van het plan, de Kamerleden Duivesteijn en Van der Ploeg, hebben geprobeerd aan die kritiek tegemoet te komen door een zogenoemde restschuldverzekering en een onderhoudsbijdrage aan het plan toe te voegen. Beide elementen trachten de koper met een laag inkomen te behoeden voor plotselinge inkomensachteruitgang of door onverwachts groot onderhoud.

De koop van de sociale huurwoning moet volgens het plan worden vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Voorts bepaalt de gemeente in overleg met de corporaties welke huurwoningen kunnen worden verkocht.

Daarnaast hebben de PvdA'ers op grond van de kritiek van het Nibud de drempels verhoogd voor de aanschaf van een sociale huurwoning. Het plan voorziet in de verkoop van huurwoningen met een marktwaarde tot 160.000 gulden. De koper kan hiervoor een jaarlijkse inkomensafhankelijke rijksbijdrage krijgen van maximaal 3.250 gulden. Duivesteijn en Van der Ploeg wijzen erop dat deze doorgaans lager zal zijn dan de individuele huursubsidie.

De rijksoverheid zal er door het plan financieel zeker niet slechter van worden, zeggen de PvdA'ers. Zij willen hun plan morgen in de Tweede Kamer lanceren bij de behandeling van de begroting van staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting).

Bij die gelegenheid zal D66-woordvoerder Jeekel voorstellen dat mensen die een huis kopen een bedenktijd krijgen van drie dagen. De D66'er stelt voor om aspirant-huisbezitters 72 uur na het tekenen van het voorlopig koopcontract nog de gelegenheid te geven van het nieuwe bezit af te komen.

Volgens Jeekel is door de zeer lage hypotheekrente de huizenmarkt overspannen geraakt, als gevolg waarvan kopers onder druk staan om snel over het kopen van een huis te beslissen.

“Bij een willekeurige pannenset, besteld bij een postorderbedrijf, heb je acht dagen de tijd om op je beslissing terug te komen, maar als je tonnen uitgeeft moet je in de huidige marktsituatie soms in minuten definitief beslissen”, aldus Jeekel in een toelichting.

Hij wil dat de regering met marktpartijen bespreekt hoe ze zo'n bedenktijd juridisch kunnen inbouwen in de gebruikelijke koopcontracten.