Lux et Libertas

Wij lezen al bijna twintig jaar met afwisselend genoegen en soms misnoegen de opiniepagina's in NRC HANDELSBLAD. Door vermelding van naam en functie van de schrijver kon de krant afstand nemen van de veelal tegenstrijdige opvattingen. Wij hebben er veel van geleerd.

Anders ligt dit met het redactionele commentaar onder het wapen met de woorden Lux et Libertas. Het recente hoofdartikel onder de kop 'Accijnzen' is op zijn zachtst gezegd wat ongenuanceerd. Het toont geen enkel respect voor de standpunten van de VVD. Achter elke zin kan een vraagteken worden gezet. Vooral het eindadvies. Geen 'Lux' voor andere opvattingen laat staan 'Libertas'. (Of betekent dit overheidsdwang?)

Wij roken al 45 jaar ongeveer tien pakjes per week. U brengt het probleem terug tot vijftig cent. Maar kunt u nu echt niet inschatten hoeveel geld aan accijns en btw door ons in die jaren werd opgebracht. Daar is de bijdrage aan de tabaksindustrie een bagatel bij. En zij doen er wat voor. Juist omdat we ons van de verslaving bewust zijn voelen wij ons door uw redactie diep gekwetst.