Grontmij verwerkt Moskou's afval

In Moskou beginnen volgende maand twee afvalbergen energie te produceren. In de regio's Mytishi en in Serpuchov heeft de Grontmij met geld van de Nederlandse overheid twee proefinstallaties in gebruik genomen die biogas aan het afval onttrekken. De installaties worden 4 november officieel in gebruik gesteld.

De zestien miljoen inwoners van stad en regio Moskou produceren jaarlijks ruim vier miljoen ton afval, waarvan de verwerking veel te wensen overlaat, aldus Grontmij.

Met de proefinstallaties wordt bewezen dat met betrekkelijk geringe investeringen een aanzienlijke terugdringing kan worden bereikt van de uitstoot van methaan. Dat is een gas dat zeer sterk bijdraagt aan het zogenoemde broeikaseffect. Als dit systeem op al het afval uit de regio Moskou wordt toegepast, kan een reductie van de methaanuitstoot worden bereikt die overeenkomt met een uitstoot van 2,5 miljoen ton CO (kooldioxyde) per jaar. De bijbehorende produktie van elektriciteit zou kunnen voorzien in de elektriciteitsbehoefte van ruim 100.000 huishoudens. Tenslotte kan de nog grotere hoeveelheid vrijkomende warmte nuttig worden toegepast, bijvoorbeeld voor kassenverwarming. Voor de projecten heeft het ministerie van Economische Zaken ruim drie miljoen gulden beschikbaar gesteld. Ook de Russische overheid financierde een deel van de investeringen. Grontmij voerde de projecten samen met de ING Bank uit.