FNV wil meer geld uitkeren aan minima

AMSTERDAM, 29 OKT. Gemeenten houden jaarlijks steeds minder geld over uit het potje voor bijzondere bijstand. Vorig jaar bedroeg het overschot nog maar 10 procent van het budget. Twee jaar eerder was dat nog 20 procent, zo blijkt uit een onderzoek van de FNV.

Volgens de FNV betekent dat niet dat er fors meer geld is uitgegeven aan bijzondere bijstand, een uitkering voor minima die voor onverwachte grote uitgaven komen te staan. Dat er nu minder geld achterblijft, komt ook doordat gemeenten de budgetten hebben verlaagd. Per saldo is vorig jaar vier procent meer aan bijzondere bijstand uitgegeven dan in 1994.

Tijdens discussies over armoede in Nederland wordt vaak gewezen op het geld dat gemeenten overhouden van het potje voor bijzondere bijstand. Veel mensen die recht hebben op zo'n uitkering, verzuimen haar aan te vragen.

De FNV vindt dat gemeenten er meer aan moeten doen om ook het overschot van 10 procent uit te geven. De vakcentrale pleit verder voor een extra uitkering voor mensen die langdurig van een minimum inkomen moeten rondkomen.

Uit het jaarlijkse FNV-onderzoek naar de situatie onder minima in verschillende gemeenten blijkt verder dat Zoetermeer het meest doet voor mensen met een uitkering. Overigens behoren de woonlasten in die gemeenten ook tot de hoogste. Uitkeringsgerechtigden in gemeenten met een actief minimabeleid ontvangen 6 procent meer dan lotgenoten in passieve gemeenten.

Hoeveel een persoon met een minimum uitkering te besteden heeft, hangt slechts ten dele af van het gemeentelijk beleid. Tussen de gemeenten bestaan vooral grote verschillen in huurprijs van een sociale woning. Amsterdam is wat dat betreft de goedkoopste gemeente. In dit onderzoek zijn in De Bilt en Zoetermeer de huren het hoogst. Alleenstaande minima houden in Amsterdam jaarlijks 881 gulden meer over om vrij te besteden dan minima in Zoetermeer.

Een alleenstaande bijstandsgerechtigde besteedt ruim 40 procent van zijn inkomen aan woonlasten (vaste lasten als huur, heffingen en energie), bij meerpersoons huidhoudens ligt dat rond de 35 procent. (ANP)