Dodewaard

De SEP heeft moeten besluiten de kerncentrale in Dodewaard te sluiten. Vanuit het standpunt van de SEP gezien, een te begrijpen besluit. Het is wel jammer dat de SEP tot zo'n besluit heeft moeten komen. Het onderzoek naar nucleaire energie conversie wordt hierdoor bemoeilijkt.

Meer en meer mensen raken er van overtuigd, dat de voorraden fossiele brandstoffen eindig zijn. Mede om deze reden streeft de overheid naar een aandeel duurzame energie van tien procent in het jaar 2010. Dit betekent echter toch altijd nog negentig procent fossiele energie in 2010. En misschien nog wel tachtig procent in 2020! Dit terwijl, voornamelijk door een groeiende wereldbevolking, de behoefte aan energie zal blijven toenemen en de beschikbaarheid van fossiele energie na het jaar 2010 afneemt. De fossiele brandstoffen zullen zeker nog niet 'op' zijn, maar de beschikbaarheid vermindert. Zal duurzame energie in een voldoende tempo de rol van de fossiele energie kunnen overnemen? Een voortdurende energievoorziening is niet alleen noodzakelijk voor het handhaven van onze welvaart, maar zeker ook voor ons welzijn.

Teneinde de beschikbaarheid van voldoende energie te verzekeren, mogen we geen enkele optie uitsluiten, ook de nucleaire niet. Gelukkig voor Nederland zetten vele landen om ons heen niet alles op één kaart en houden ook de nucleaire optie open. Dan kunnen wij te zijner tijd wellicht een nog groter aandeel nucleaire energie in het buitenland kopen dan wij nu reeds doen. Alleen mogen we dan waarschijnlijk in Europa niet meer meepraten over het wel en wee van de installaties die vlak over onze grenzen staan. En wanneer we toch worden gedwongen om zelf nucleaire installaties te bouwen, omdat het buitenland niet meer aan ons wil verkopen, dan hebben we wellicht niet meer de deskundigheid om te beoordelen wat we in huis halen.

Op een aantal plaatsen in Nederland wordt getracht de nucleaire competentie ten minste te handhaven en zo mogelijk uit te breiden. Komende generaties zullen deze onderzoekers dankbaar zijn.