Deetman eerste burger Den Haag

DEN HAAG, 29 OKT. Tweede-Kamervoorzitter W. Deetman wordt burgemeester van Den Haag. Als Kamervoorzitter wordt hij zo goed als zeker opgevolgd door P. Bukman, Tweede-Kamerlid voor het CDA en oud-partijvoorzitter van diezelfde partij.

Dit is uit goedingelichte bronnen binnen de coalitie en binnen het CDA vernomen. Deetman was eerder minister van Onderwijs in de eerste twee kabinetten-Lubbers (1982-1989).

De PvdA-top heeft inmiddels laten weten niet gebruik te zullen maken van het recht om als grootste fractie in de Tweede Kamer iemand uit haar eigen midden naar voren te schuiven voor de opvolging van Deetman. De PvdA, en andere coalitiepartijen, steunen de kandidatuur van Bukman om deze kabinetsperiode vol te maken. Mocht de PvdA na de volgende verkiezingen opnieuw de grootste partij worden, iets waar het gezien de opiniepeilingen overigens nu niet naar uit ziet, dan willen de sociaal-democraten wel weer iemand leveren voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer.

Voor de korte termijn wil de PvdA de nieuwe vice-voorzitter van de Raad van State leveren. De huidige vice-voorzitter, de CDA'er Scholten, vertrekt volgend jaar. Binnen enkele maanden zou de benoeming van Tjeenk Willink (PvdA), de huidige voorzitter van de Eerste Kamer, in de Raad van State te verwachten zijn. Die krijgt dan een half jaar de tijd zich in te werken. Binnen de senaat zal Tjeenk Willink worden opgevolgd door een liberale senator. Daarvoor worden de namen van de VVD-senatoren W. van Eekelen en D. Dees genoemd.