Commerciële econoom mist juiste motivatie

ROTTERDAM, 29 OKT. De hogeschoolopleidingen commerciële economie dienen hun studenten beter op de arbeidsmarkt voor te bereiden. Hoewel de kans op werk voor afgestudeerden tot nu toe groot is, blijken velen niet direct inzetbaar en schort het hen vaak aan motivatie en een goede beheersing van het Nederlands.

Dit concludeert de visitatie-commissie Commerciële economie en small business in een vandaag gepubliceerd rapport. Volgens de commissie moeten de 23 hogescholen hun opleidingen beroepsgerichter maken om beter in te kunnen spelen op de verwachte ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het gaat om in totaal 17.243 studenten van wie 15.799 commerciële economie studeren. In 1994 vonden zeven van de tien afgestudeerden uit de voltijdsopleidingen direct een baan.

Echter met name de groeiende internationalisatie en informatisering van het bedrijfsleven leiden er toe dat bedrijven steeds vaker afgestudeerde bedrijfseconomen verkeizen boven commercieel economen. De laatsten missen vaardigheden als persoonlijke presentatie, enthousiasme, werklust en zelfstandigheid, die “essentieel zijn voor het functioneren in een commerciële omgeving”. De hoge werkgelegenheidsverwachtingen van de commercieel econoom zouden hebben geleid “tot een zekere verwendheid en arrogantie ten opzichte van het handwerk”. Over de twee opleidingen small business oordeelt het rapport “in principe positief”, al pleit de commisie voor meer afstemming, opdat opgeleid wordt tot “één soort ondernemer”.