Coalitie steunt plan kabinet voor hervorming bestel

DEN HAAG, 29 OKT. De Tweede-Kamerfracties van de coalitiepartijen PvdA, VVD en D66 steunen de plannen van het kabinet om het publieke omroepbestel drastisch te hervormen.

Gisteren maakte staatssecretaris Nuis (Media) bekend dat het kabinet de prijs voor het lidmaatschap van de omroepen wil verhogen van 10 tot 25 gulden. Hij wil zo de helft van het jaarlijkse tekort op het budget van de publieke omroep van 100 miljoen opvullen. De andere helft van het tekort moeten de omroepen door bezuinigingen wegwerken. Ook wil hij een nieuwe, driekoppige raad van bestuur instellen voor de publieke zenders, om zo de macht van de omroepen te beperken.

De woordvoerders van de coalitiepartijen benadrukken dat het goed is dat er in de voorgenomen nieuwe opzet voor het bestuur een scheiding wordt aangebracht tussen toezichthoudende en uitvoerende taken.

Nu zijn beide taken nog in één hand bij de besturen van de publieke omroepen. Straks zullen de omroepen alleen zitting nemen in een nieuwe raad van toezicht, terwijl de raad van bestuur door de staatssecretaris wordt benoemd.

De regeringsfracties steunen ook de voorgestelde prijsverhoging van het omroeplidmaatschap. De publieke omroepen kunnen daarmee aantonen hoeveel maatschappelijk draagvlak er werkelijk is voor de omroeporganisaties, aldus de woordvoerders.

“De omroepen zeggen altijd dat ze zo populair zijn en zo belangrijk voor de democratie. Laat ze dat nu maar eens waarmaken”, zegt VVD-woordvoerder S. Heemskerck Pillis-Duvekot. Volgens het Kamerlid M. van Zuijlen (PvdA) is de prijsverhoging een beter middel om dit draagvlak vast te stellen dan de omroepverkiezingen die de commissie-Ververs voorstelde.

Wel zijn er twijfels of Nuis met de prijsverhoging de door hem beoogde vijftig miljoen gulden zal binnenhalen. Volgens D66-woordvoerder De Koning is de schatting van haar partijgenoot dat slechts zo'n 15 procent van de leden zijn lidmaatschap zal opzeggen als gevolg van de prijsverhoging “wat optimistisch”. Als de vijftig miljoen niet wordt gehaald moeten de omroepen verder bezuinigen, menen de regeringsfracties.

Ook het CDA wijst de prijsverhoging niet af, maar is tegen het voorstel voor het oprichten van een nieuwe raad van bestuur. De omroepverenigingen moeten hun autonomie behouden, aldus het CDA.

Het dagelijks bestuur van de NOS heeft grote bezwaren tegen de verhoging van de prijs van het lidmaatschap. Omroepen met minder draagkrachtige leden worden onevenredig hard getroffen door de maatregel, aldus de NOS. Volgens een woordvoeder ligt het reorganisatieplan van Nuis dicht bij het plan dat de omroepvoorzitters eind september presenteerden.