PvdA en D66 tegen snelle trein via 'oud' spoor

DEN HAAG, 28 OKT. Coalitiepartners PvdA en D66 zullen zich niet scharen achter de voorkeur van oppositiepartijen CDA en GroenLinks voor een hogesnelheidslijn die ophoudt bij Rotterdam, waarna de snelle treinen verder gaan over bestaand spoor (Den Haag-Schiphol-Amsterdam).

Dat bleek vanmorgen aan het begin van het debat over de hogesnelheidslijn. Oppositiefractie CDA voerde daar als eerste het woord. Het debat duurt tot vanavond elf uur. Vandaag komt alleen de Tweede Kamer aan het woord. Het kabinet antwoordt volgende week maandag.

Kamerlid Leers (CDA) stelde vanmorgen dat er nooit een harde, internationale afspraak is gemaakt over doortrekking van de lijn van Rotterdam tot Amsterdam. Omdat er bovendien veel haken en ogen zitten aan een lijn door het Groene Hart - de voorkeur van het kabinet - wijst de fractie deze lijn nu af. Er is volgens het CDA geen draagvlak voor.

PvdA en D66 herinnerden het CDA eraan dat deze zogenoemde Groene-Hartvariant onder verantwoordelijkheid van een CDA-minister, Maij-Weggen (Verkeer en Waterstaat), tot stand is gekomen. “Dit is een wel erg makkelijke houding van het CDA”, zei het Kamerlid Van Heemst (PvdA). Versnel (D66): “Het CDA moet niet proberen de geschiedenis te vervalsen.”

Beiden hekelden dat het CDA nu het Groene Hart wil ontzien. “U hebt twintig jaar lang nooit een vinger uitgestoken voor het Groene Hart. Meer wegen, glastuinbouw, bedrijven en huizen - het is voor negentig procent de verantwoordelijkheid van het CDA. U huilt krokodillentranen”, zei Van Heemst.

In de Kamer is de coalitie verdeeld over de hogesnelheidslijn. De VVD is voorstander van een lijn door het Groene Hart; PvdA en D66 willen de zogenoemde Bos-variant, langs snelwegen en met een nieuw station voor Den Haag. Het CDA, dat van deze verdeeldheid gebruik wil maken, wijst deze variant niet geheel van de hand. Leers: “Het is niet goed mogelijk om de Bos-variant als volwaardig en uitgewerkt alternatief nu al definitief te beoordelen.”

In de Kamer spelen vandaag vooral deze drie mogelijkheden een rol: gebruik van het bestaande spoor, de Bos-variant en het Groene-Harttracé. Andere varianten zijn er ook, maar die ondervinden nauwelijks steun, laat staan dat ze een meerderheid achter zich zouden krijgen. D66 heeft al voor aanvang van het debat gezegd het Groene-Harttracé niet volledig af te wijzen, nu het kabinet heeft besloten negenhonderd miljoen gulden extra uit te trekken voor een negen kilometer lange tunnel om natuur en milieu te ontzien.

Minder omstreden is het stuk vanaf Rotterdam, via Breda naar België. Over dit tracé heeft het kabinet eerder een overeenkomst met Vlaanderen gesloten. Wel vinden vrijwel alle fracties dat er extra geld moet worden uitgetrokken voor een tunnel bij Breda/Prinsenbeek.