Ook Labour twijfelt over monetaire unie

LONDEN, 28 OKT. Een Labour-regering doet er waarschijnlijk wijs aan niet vanaf het eerste begin op 1 januari 1999 deel te nemen in een Europese munt, zei Labours schaduwminister van Buitenlandse Zaken, Robin Cook, gisteren in een gesprek met de BBC.

Voor toetreding tot de Europese monetaire unie maakt het dus weinig uit wie na de komende verkiezingen aan de macht komt in Groot-Brittannië: Labour of de Conservatieven. Ook al wordt Labour als de meest pro-Europese van de twee partijen gezien.

Officieel is het partijstandpunt nog steeds dat Labour pas kort na de verkiezingen een beslissing over de monetaire unie neemt, en dat de Britse economische belangen bij dat besluit de doorslag zullen geven.

Dat is dezelfde stelling die de Conservatieve regering heeft betrokken, ondanks zware druk van Eurosceptici die behoud van de Britse pond tot ruggengraat wilden maken van het Conservatieve verkiezingsmanifest. Maar zoals minister van Buitenlandse Zaken Malcolm Rifkind zich al herhaaldelijk sceptisch heeft uitgelaten over de Europese munt, zo ventileerde ook zijn mogelijke Labour-opvolger Robin Cook gisteren zijn bedenkingen.

Volgens Cook is het “riskant” als Groot-Brittannië de mogelijkheid om haar munt te ontwaarden opgeeft zolang ze er niet van overtuigd is dat meedoen aan een Europese munt het scheppen van banen bevordert. Hij betwijfelt of de economieën van de Europese landen wel voldoende in de pas lopen voor een monetaire integratie.

Daarbij doelt hij op economische indicatoren als het werkloosheidspercentage, produktiviteit en het investeringsniveau, niet op de hoogte van inflatie en de omvang van het begrotingstekort die bij de voorbereidingen voor de Europese munt nauwgezet geregeld zijn.

Cook wil ook voorkomen dat de eerste regeerperiode van Labour sinds de jaren zeventig door de Europese munt wordt gedomineerd. Monetaire integratie zou de economische speelruimte van het kabinet sterk beperken. Beleidswijzingen die Labour belangrijker vindt, zouden naar de achtergrond worden gedrongen.

Als invoering van de monetaire unie succesvol verloopt, kan Groot-Brittanië altijd nog in een volgende ronde meedoen, na de verkiezingen in het jaar 2002, zei Robin Cook gisteren.

De uitspraken van de schaduwminister rakelden gisteren zowel bij Labour als de Conservatieven de verdeeldheid op die binnen beide partijen over verdere Europese integratie bestaat.