KONINKLIJKE STAGIAIR HOEFT NIET TE TIKKEN

De wekelijkse persconferentie van de minister-president wordt sinds jaar en dag door stagiairs bezocht. Het zijn beginnende parlementaire journalisten die gedwee luisteren naar de premier en naar de vragen van hun aanstaande collega's. Afgelopen vrijdag werden de stagiairs en stagiaires opeens staande gehouden en hun werd vriendelijk de deur gewezen door het bestuur van de parlementaire persvereniging. Ze moesten plaats maken voor een nieuwe stagiair.

Prins Willem Alexander bracht vrijdag als onderdeel van zijn 'Haagse stage' een bezoek aan de persconferentie die de premier elke week geeft na afloop van de ministerraad. Zijne Koninklijke Hoogheid wil zich op de maatschappij oriënteren en onderdeel daarvan is het leren kennen van het politieke bedrijf.

“Dames en heren, de minister-president”, riep plaatsvervangend hoofddirecteur van de Rijksvoorlichtingsdienst Jaap van der Ploeg alsof hij koningin Beatrix aankondigde voor Ridderzaal-publiek. Premier Wim Kok wandelde vrolijk binnen en begroette de vorstelijke leerling die begeleid werd door de hoofddirecteur van de RVD, Eef Brouwers. “Geen moeilijke vragen stellen hoor”, voegde Kok de prins toe en nam plaats achter een tafel voor zijn wekelijkse persconferentie. “Hé, een bloemetje voor de gelegenheid, dat is leuk”, zei de premier over het boeketje dat daar al twee jaar staat.

Het ontging de fotografen en cameramensen die nog met de prins in de weer waren. “De ministeriële verantwoordelijkheid zit hier”, verklaarde Kok en prins Willem-Alexander kon gaan zien waarvoor hij gekomen was. “Het woord is aan de premier!”, kondigde Van der Ploeg aan. De premier zette in tien minuten uiteen waar die middag in de ministerraad over gesproken was. Aruba, de voedeseltop, seksueel misbruik, de commissie-Ververs, een motie van de Kamerlid Hoogervorst en Beek. Geen nieuws, behalve misschien voor de stagiair.

Na Kok's verplichte figuren volgden de vragen om het echte nieuws. De premier kwam langzaam op stoom en begon mondjesmaat de kolommen van de kranten voor de volgende dag vol te praten. Een kans om een journalist de les te lezen die een vraagt hoe het zit met de tweede nationale luchthaven, grijpt Kok met beide handen aan. “Dat heb ik u twee weken geleden ook al verteld”, zei hij vilein. Ergens in de zaal klonk gedempt gelach. Het was de prins. De persconferentie liep ten einde. De prins die als laatste binnenkwam was als eerste weer buiten. 's Lands best betaalde stagiair (met een eigen inkomen van 371.000 gulden) ging naar huis zonder een stukje te tikken, al was hij vanmorgen wel weer present in de Tweede kamer om vanuit de ambtenarenloge het debat over de HSL bij te wonen.

    • Koen Greven
    • Robert Giebels