Kok vindt in Muskens bondgenoot om armoede

DEN HAAG, 28 OKT.Premier Kok beschouwt bisschop M.P.M. Muskens van Breda als 'een bondgenoot' in de bestrijding van de armoede in Nederland.

De premier sprak vanochtend vijf kwartier met bisschop Muskens en trok na afloop de conclusie dat het “een buitengewoon nuttig gesprek” was geweest.

Ook volgens Muskens was het gesprek in een goede sfeer verlopen. Muskens uitlatingen enkele weken geleden, dat “het wegnemen van een brood” in gevallen van schrijnende armoede volgens de katholieke leer is toegestaan, waren nauwelijks aan de orde geweest. Kok vertelde dat hij drie weken geleden al opheldering had gekregen van Muskens over die uitspraak in een brief.

Daarin schreef Muskens dat zijn uitspraak vooral van toepassing was op gebieden in de Derde Wereld, waar het armoede-vraagstuk veel groter is dan in Nederland.

Kok stelde vanochtend dat hij zich “als mens en als politicus” aangesproken voelde door de oproep van de bisschop om meer aandacht te besteden aan het armoedeprobleem. Hij zei de bisschop niet als een criticaster, maar als een bondgenoot te beschouwen. De concrete armoedeproblemen van vier groepen stonden op de agenda van de bijeenkomst: alleenstaande oudere vrouwen, alleenstaande moeders, werklozen tussen de 35 en 55 jaar en mensen onder de armoedegrens. Muskens liet zich vergezellen door H. Bakker, secretaris van de Raad van Kerken, omdat hij duidelijk wilde maken dat niet alleen de katholieke kerk, maar ook andere religieuze stromingen zich zorgen maken over het vraagstuk van de armoede.

Kok wees de bisschop erop dat het kabinet in de komende jaren bijzondere regelingen zal treffen om ouderen met alleen AOW of met een klein pensioen tegemoet te komen. Over de vraag of bijstandsgerechtigden meer mogelijkheden moeten krijgen om bij te verdienen, zei Kok dat daarover eerst nog een verder debat nodig is.

Het gesprek tussen Kok en Muskens had plaats op initiatief van de premier, die de bisschop van Breda had uitgenodigd voor een gesprek over armoede nadat deze kort voor de Algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer in het blad Zeggenschap het optimisme van de regering over de ontwikkeling van de economie had gehekeld. “Het gaat alleen nog maar om import- en exportcijfers, niet meer om mensen”, aldus de prelaat. Enkele weken later zei hij in het VPRO-programma Veldpost dat hij begrip kon opbrengen voor mensen met een uitkering die zwart werken. Volgens de katholieke leer is het toegestaan om in gevallen van schrijnende armoede“een brood weg te nemen uit de winkel”, aldus de bisschop. Kok toonde zich geïrriteerd over de uitspraken van Muskens die hij een “ernstige belediging” noemde voor wie moeilijk rond kan komen, maar desondanks nooit zou willen stelen.