Kabinet grijpt in bij publieke omroepen

DEN HAAG, 28 OKT. Het kabinet wil ingrijpen in de organisatie van de publieke omroep. In een vandaag gepresenteerd wetsvoorstel van staatssecretaris Nuis wordt de invloed van de omroepverenigingen drastisch ingeperkt. Een door de overheid benoemde Raad van Bestuur moet de leiding overnemen.

Nuis beoogt de bestuurlijke organisatie van de publieke omroepen per september 1997 te professionaliseren om zo een jaarlijks tekort van honderd miljoen gulden weg te werken. De helft daarvan wil hij bereiken door bezuinigingen bij alle organisaties die met de publieke omroepen te maken hebben. Hij noemde het aantal van tweehonderd ontslagen die kunnen vallen als gevolgen van het verbeteren van de omroeporganisatie “geen onredelijke schatting”.

Daarnaast wil Nuis de inkomsten voor de publieke omroepen vergroten door de minimale omroepcontributie te verhogen van tien gulden naar vijfentwintig gulden. Met dit voorstel komt er een eind aan de tientjesleden. Volgens Nuis kwam van dat tientje niets terecht bij de programma's. Hij wil dat de omroepen de verhoging van vijftien gulden van deze minimale contributie aan de programmering besteden. Omdat alleen de leden die de minimumbijdrage van 25 gulden hebben gestort, meetellen als lid, komt de koppeling te vervallen die nu nog bestaat tussen het lidmaatschap en een programmablad-abonnement.

De nieuwe raad van bestuur krijgt belangrijke bevoegdheden waaronder ook het coördineren van de programmering op de netten Nederland 1, 2 en 3. Dat gebeurt door netcoördinatoren die door het bestuur worden benoemd. De kabinetsplannen druisen in tegen de wensen van de publieke omroep zelf. Eind september kwamen de omroepvoorzitters gezamenlijk met een reorganisatieplan waarin eveneens werd voorzien in een Raad van Bestuur die de dagelijkse leiding moest krijgen. Maar volgens dat plan mogen de omroepen zelf twee leden van dat bestuur benoemen. De NOS wilde vanmiddag nog niet reageren.

Het wetsvoorstel van Nuis vormt een overbruggingsperiode tot het jaar 2000. Dan lopen de concessies van de omroepverenigingen af. Meer verstrekkendere besluiten als het eventueel verminderen van het aantal publieke radio- en televisiezenders, zijn dan pas aan de orde. Een standpunt over die volgende periode, waarvoor de Commissie Ververs een advies heeft uitgebracht, schuift Nuis door naar de volgende kabinetsperiode.