HEERMA WINKELT NIET BIJ DE BODY SHOP

Enneüs Heerma is niet de eerste persoon waar je aan denkt om een bedrijfsfeestje luister bij te zetten. Maar de Body Shop, die vrijdag in de Amsterdamse Balie haar vijftienjarig bestaan in de Benelux vierde, is geen gewoon bedrijf, maar een “campaigning company, een maatschappelijke change agent, een status quo veranderaar en een rolmodel voor de toekomst”, aldus directeur-Benelux Jan Oosterwijk. Dus schoof de fractieleider van het CDA aan bij Oosterwijk om te debatteren over 'moreel ondernemerschap'.

Oosterwijk haalde herinneringen op aan zijn campagne om de otter voor Nederland te behouden, door de verkoop van een zeepje in de vorm van dit beest, waarvan een kwartje per produkt naar het goede doel ging. Entrepeneur Eckard Wintzen feliciteerde per video zijn 'te gekke collega' met het jubileum van zijn 'te gekke tent'. En toen kwam Heerma.

De stugge Fries detoneerde enigszins in de omgeving van flitsend en verantwoord ondernemerschap en zweverig idealisme. Hij moest toegeven nog nooit een produkt van de Body Shop te hebben gekocht, hij was zelfs nog nooit binnen geweest in een filiaal van de keten. Ondanks al het positive thinking koos hij voor een sombere toon door te waarschuwen voor een 'negen tot vijf maatschappij', waar consumentistische burgers van de politiek oplossingen verwachten, en zelf niet thuis geven. “Zonder verantwoordelijke samenleving wordt het voor de politiek trekken aan een dood paard.”

Toen hem werd gevraagd of hij, zoals de Bodyshop pretendeert, absolute morele uitgangspunten zou hanteren, antwoordde Heerma minder pretentieus: “Ik zou geen handel willen drijven met landen waar slavernij bestaat. Maar daarmee is de slavernij nog niet weg. Je moet voorzichtig zijn met het stellen van absolute eisen. Hoe lang hebben we er niet over gedaan om kinderarbeid uit te bannen?” Daarnaast, zo peinsde hij: “Ik zit niet lang in de raad van bestuur van een bedrijf als dat bedrijf geen winst maakt.” Met de Bodyshop valt dat, met een mondiale winst van zo'n 65 miljoen gulden, overigens flink mee. (PdB)