Duitse coalitie ruziet openlijk over begroting

BONN, 28 OKT. In de Duitse regeringscoalitie van CDU/CSU en FDP is openlijk ruzie uitgebroken over het begrotingsbeleid van minister Theo Waigel van Financiën. Volgens FDP-voorzitter Wolfgang Gerhardt betekenen verdere belastingverhogingen “het einde van de coalitie”.

Gerhardt verwijt minister Waigel de regering in het ongewisse te laten over de werkelijke financiële situatie waarin het land verkeert. Hij ergert zich eraan dat er steeds weer nieuwe tekorten opdoemen, waarvoor financiering ontbreekt. ,Ik word er moe van dat we wekelijks over begrotingen met nieuwe cijfers moeten discussiëren'', zei hij tegen het weekblad Der Spiegel.

De FDP vreest dat het overheidstekort dit jaar veel hoger uitvalt dan de verwachte 70 miljard mark. Otto Graf Lambsdorff, economisch woordvoerder van de FDP in de Bondsdag, zei rekening te houden met een extra miljardentekort van “zeker twee cijfers”. Als dit zich herhaalt voor het verkiezingsjaar 1998 brengt zo'n “financieel-ad-hoc-beleid de kansen voor een herverkiezing van de coalitie in gevaar”, aldus Lambsdorff, die in de jaren zeventig en tachtig minister van Economische Zaken was.

De FDP weigert nieuwe begrotingstekorten “telkens met nieuwe belastingverhogingen” af te dekken. Zo verzette de FDP zich onlangs tegen een hogere benzineprijs, die het doorsnee gezin in Duitsland volgens de partij jaarlijks 200 tot 300 mark extra zou hebben gekost.

Vooral de verhoging van de kinderbijslag per januari 1997 zit de FDP dwars, omdat dit een tegenvaller oplevert van 3,8 miljard mark. Het besluit werd genomen om de oppositionele sociaal-democratische SPD tegemoet te komen. Aan het eind van het jaar heeft de coalitie steun van de SPD hard nodig als Waigel de ambitieuze plannen voor een algehele belastingverlaging bekendmaakt.

Naast verhoging van de kinderbijslag, besloot de coalitie ook de vermogensbelasting af te schaffen waardoor de staat nog eens negen miljard aan inkomsten derft. Waigel zou voor een bedrag van in totaal zeven miljard mark nog geen dekking hebben gevonden.

Al in september liet minister Waigel weten dat het overheidstekort dit jaar tien miljard hoger zal uitvallen dan de zestig miljard mark die was voorzien. Dit is toe te schrijven aan extra tegenvallers als gevolg van de snel stijgende werkloosheid, die nu vier miljoen bedraagt.

Lambsdorff noemde het gisteren “ongelofelijk” dat de begroting van economische zaken van 17 miljard mark alleen al negen miljard omvat ter subsidiëring van “het museum van de Duitse steenkolen”, terwijl bestrijding van de werkloosheid dreigt onder te sneeuwen.

Het enige zonnige bericht op deze maandag kwam van Hans Tietmeyer, president van de Duitse Bundesbank, die volgend jaar twee procent economische groei verwacht, een verdubbeling van het huidige cijfer.