Chip Market eist miljoenen van Akzo

EINDHOVEN, 28 OKT. Chip Market Europe eist honderden miljoen guldens schadevergoeding van Akzo Nobel. Volgens het Eindhovense bedrijfje is het chemieconcern aan de haal gegaan met een door Chip Market bedachte produktiemethode voor zonnecellen.

De onderneming uit Eindhoven loopt hierdoor naar eigen zeggen voor honderden miljoenen guldens aan gederfde winsten mis. Chip Market voerde vorige week vergeefs overleg met Akoz Nobel.

Chip Market (zes werknemers, 15 miljoen gulden omzet) lanceerde dit voorjaar het idee zonnecellen te maken via een nieuwe, revolutionaire methode. Die maakt het mogelijk de lichtcellen zo goedkoop te produceren dat ze kunnen concurreren met conventionele, milieuvervuilende energie-opwekkers. Voor de uitwerking ging het bedrijf in zee met TNO, de universiteiten in Utrecht, Delft en Eindhoven en Akzo Nobel. Dat liep gesmeerd; eind oktober wilden de partners bij de overheid een subsidie-aanvraag indienen voor een deel van de 22 miljoen gulden produktiekosten.

Akzo Nobel vroeg echter zonder overleg met de overige partners zelf octrooi aan voor de nieuwe produktiemethode en claimde het exclusieve recht op produktie en exploitatie van de flexibele lichtcellen. Ook tijdens het jongste overleg hield het chemieconcern vast aan die eis.

Volgens Chip Market betekent dit het einde van het project. Het stelt Akzo Nobel, dat zich van geen kwaad bewust zegt te zijn, aansprakelijk voor de schade. (ANP)