BOLKESTEIN CONTRA DE FAMILIE NIJPELS

VVD-leider Bolkestein heeft geen hoge pet op van zijn jongere broeder-liberaal, die hem ooit voorging in het fractie-leiderschap. Ed Nijpels, ooit begenadigd young debater met de portefeuille justitie, fractie-voorzitter, en veelgeprezen minister van milieu, zou graag commissaris van de Koningin in Gelderland worden, maar Frits wil dat niet.

Toen twee jaar geleden het commissariaat in Zuid-Holland vacant kwam, voorkwam Bolkestein ook al dat Nijpels daar zou worden benoemd. De animositeit tussen de twee dateert van 1986. De VVD verloor toen onder leiding van Nijpels negen Kamerzetels en Bolkestein bracht de dag daarna ten val als politiek leider. Op een lezing voor studenten van de Rotterdamse Erasmus-universiteit, eerder dit jaar, zei Bolkestein daarover: “Wat betreft Nijpels is het een open geheim dat ik in een redelijk bekend geworden fractie-vergadering op 26 mei 1986 heb gezegd dat zijn leiderschap de VVD in het slop bracht.”

De familie Nijpels liet het er echter niet bij zitten. Toen de 'Beste Els-brievenaffaire' lostbarstte, waarbij Bolkesteins handelwijze als MSD-commissaris ter discussie kwam te staan, zei Nijpels voor de NOS-camera dat hij Bolkestein niet kon steunen. Minder bekend was dat al eerder een andere Nijpels het bedrijf van Bolkestein een voet had proberen dwars te zetten. In dezelfde tijd dat minister Borst van Bolkestein de 'Beste Els-brief' ontving, bereikte haar een reeks schriftelijke vragen van Jet Nijpels-Hezemans, Kamerlid voor de naar haar genoemde Groep-Nijpels.

Zij stelde vragen aan minister Borst over de prijsontwikkeling van het geneesmiddel Renitec, gefabriceerd door MSD. Mevrouw Nijpels' echtgenoot - broer van Ed - die apotheker is en door kringen binnen de apothekersorganisatie KNMP op de hoogte was gesteld van een forse prijsverhoging van Renitec, had met MSD gebeld om er achter te komen waar die prijsverhoging uit te verklaren was. Op voorhand zei hij dat hij 'Kamervragen zou laten stellen' als de verklaring niet naar zijn tevredenheid was. Dat was die kennelijk niet, want even later ontving de minister schriftelijke vragen van mevrouw Nijpels. Borst antwoordde dat zij de prijsverhoging “ongewenst” vond, maar geen mogelijkheden zag er iets aan te veranderen.