Witte mars

In NRC HANDELSBLAD van 21 oktober werden twee foto's gepubliceerd, welke ik onwaardig acht voor deze kwaliteitskrant. Het zijn de foto's op de voorpagina en op pagina 5 van de 'witte mars' te Brussel. Beide foto's zijn suggestief onjuist en roepen een verkeerd beeld op van de manifestatie.

Van enig grimmig politioneel gedrag, zoals de foto met politie en prikkeldraad dominant suggereert, was immers in het geheel geen sprake. Er was verzocht om geen spandoeken te voeren. Die waren er dan ook nagenoeg afwezig. De tweede foto is dan ook niet representatief. Mijns inziens doen de foto's helaas afbreuk aan de sereniteit van de manifestatie.

    • Wim Luiten