Weinreb

In het artikel over prof. U. Rosenthal (21 oktober), is terloops ook sprake van de hoogst controversiële F. Weinreb, van wie Rosenthal zegt: “Het verraad van Weinreb was bij ons thuis het symbool van het kwaad”.

In dit artikel wordt Weinreb “een Nederlands theoloog, econoom en publicist van Poolse afkomst”, genoemd. Echter, Weinreb - zelf joods - was geen theoloog, maar van beroep econoom. Wel hield hij zich na de Tweede Wereldoorlog bezig met een op de Kabbalah berustend jodendom van eigen vinding waarmee hij in sommige niet-joodse kringen in Nederland, Duitsland en Zwitserland, veel indruk maakte. Verder was hij niet van Poolse afkomst, maar werd hij in 1910 geboren in Lemberg, destijds hoofdstad van Oost-Galicië, dat tot 1918 deel uitmaakte van de Oostenrijks-Hongaarse monarchie. Daar hij reeds in 1916 met zijn ouders naar Nederland kwam, heeft hij dus nooit in het in 1918 onder de naam Lwow Pools geworden Lemberg gewoond.