Vliegveld Beek

Het pleidooi voor uitbreiding van vliegveld Beek door de Limburgse gedeputeerde Tindemans (18 oktober) is niet gebaseerd op realistische verwachtingen over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de regio, noch op een werkelijk economische noodzakelijkheid. Bovendien worden de gevolgen voor het milieu door hem onvoldoende meegenomen.

Limburg is nu de meest vergrijsde provincie van ons land. Uit recent onderzoek van de Universiteit van Maastricht blijkt dat de negatieve bevolkingsgroei zich in de toekomst doorzet. Het aanbod op de arbeidsmarkt zal dus eerder af dan toenemen en daarmee telt het argument om vooral de werkgelegenheidsgroei op te vangen veel minder zwaar. De Limburgse ondernemers zitten blijkens berichten uit dagblad De Limburger niet te springen om het vliegveld. Hun nering hangt er niet vanaf en de vraag 'Wel of niet uitbreiden?' laat hen eerder koud.

In zijn pleidooi voor uitbreiding neemt een pruilende Tindemans het op voor de bewoners van Beek en Meersen. Merkwaardig genoeg worden al die andere bewoners in de regio die bij uitbreiding direct of indirect overlast zullen ervaren buiten beschouwing gelaten. Het milieu bestaat voor Tindemans blijkbaar enkel uit decibellen en isolatiekosten. De luchtvervuiling, de visuele vervuiling, de druk op de nu reeds overvolle wegen rond het vliegveld laat hij gemakshalve buiten beschouwing.