Prof. dr. T. Sminia

Prof. dr. T. Sminia, hoogleraar in de histologie, is benoemd tot rector magnificus van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zijn benoeming gaat september 1997 in wanneer prof. dr. E. Boeker het ambt na vier jaar neerlegt.