Dit is een artikel uit het NRC-archief

Politie, recht en criminaliteit

Permanente bewaking wegen is binnen bereik

ROTTERDAM, 26 OKT. De permanente bewaking van belangrijke delen van het wegennet is binnen bereik. De politie doet sinds deze week proeven met een systeem dat het mogelijk maakt zonder menselijke tussenkomst vast te leggen welke auto op welk moment met welke snelheid passeert.

Dit systeem, KEVER (kenteken-verwerkingssysteem) genaamd, bestaat uit een boven de weg hangende digitale camera die is verbonden met een computer. Daarop draait een programma dat uit de aangeleverde beelden volautomatisch herkent welk rechthoekje een kentekenplaat is, en vervolgens leest wat het kenteken is. Die kentekens kunnen met plaats, datum, tijd en desgewenst snelheid en andere gegevens worden opgeslagen in een bestand.

Videobewaking van het wegennet zal de komende jaren geleidelijk ingang vinden. De ring rondom Amsterdam krijgt de primeur. De politie kan dan vanuit een centrale post 'gevaarlijk weggedrag' signaleren en de dader bekeuren. Het is bij de ringweg nog niet zo dat elk kenteken wordt genoteerd. Er komt ook nog geen automatische kentekenverwerking aan te pas.

Kentekenregistratie wordt ook voor andere doeleinden aangewend. Rijkswaterstaat noteert sinds enige tijd kentekens, zoekt de namen en adressen van de eigenaars en stuurt hun een vragenformulier. Zo wil de dienst een beeld krijgen van de mensen die in de file staan. Een woordvoerder van het Korps Landelijke Politiediensten wijst erop dat kentekens van hardrijders niet worden bewaard. “Het is nog niet aangemeld bij de Registratiekamer, dus dat mag nog niet.”

Volgens de Registratiekamer, het orgaan dat toeziet op de naleving van de Wet Persoonsregistraties, is een bestand met kentekens, tijden en snelheden een persoonsregistratie in de zin der wet. “Een kenteken is met eenvoudige middelen te herleiden tot een persoon, net als een telefoonnummer”, verklaart een woordvoerder van de kamer.

Een persoonsregistratie moet aan allerlei regels voldoen. Zo mag die alleen met een bepaald doel worden aangelegd, bijvoorbeeld controle op rekeningrijden. Maar áls het bestand er eenmaal is, kunnen politie en inlichtingendiensten er ook met andere oogmerken gebruik van maken. Dit gebeurt ook met de bestanden die PTT Telecom aanlegt van in Nederland gevoerde telefoongesprekken (datum, tijd, duur en de nummers van beide gesprekspartners worden vastgelegd). De politie gebruikt de gegevens om criminelen te volgen. Ook is al een keer gepoogd zo de bronnen van journalisten te achterhalen.