Patijn wil wanorde op Koninginnedag beteugelen

AMSTERDAM, 26 OKT. De cafés in Amsterdam moeten in de nacht van 29 op 30 April eerder hun deuren sluiten. De traditionele vrijmarkt moet pas op Koninginnedag zelf beginnen en niet al de avond daarvoor, zoals nu het geval is.

De feestelijkheden op Koninginnedag moeten 's avonds om 8 uur eindigen, zodat de Reinigingsdienst de stad weer op tijd schoon heeft.

Dat zijn enkele aanbevelingen van de ambtelijke werkgroep Koninginnedag die op verzoek van de raadscommissie algemene bestuurlijke- en juridische zaken een evaluatierapport over de afgelopen Koninginnedag heeft opgesteld.

Niet lang na Koninginnedag regende het ingezonden brieven van Amsterdammers die hoorndol waren geworden van de feestvierende massa's. “In een groot deel van de binnenstad van Amsterdam staan op elke straathoek enorme decibelkanonnen op volle sterkte 'feestelijk' te toeteren. Het hele centrum schudt daardoor letterlijk op zijn grondvesten”, aldus een briefschrijver in Het Parool.

Ook het alcoholgebruik van Koninginnedag-vierders was velen een doorn in het oog. “Het alcoholgebruik op de openbare weg als vorm van feestvieren (is) kennelijk een doel op zichzelf geworden”, aldus burgemeester Patijn in een begeleidende brief bij het evaluatierapport dat binnenkort in de raadscommissie wordt behandeld.

Het begin van de feestelijkheden op Koninginnedag verlegde zich de afgelopen jaren steeds meer naar de avond ervoor. Jan en alleman die wat wilde verkopen tijdens de vrijmarkt, nestelde zich op 29 april vanaf zes uur 's avonds op de uitverkoren plekken in de stad. Volgens de werkgroep zou het tijdstip waarop de vrijmarkt begint stapsgewijs naar zes uur 's ochtends moeten. Dan begint ook de 'commerciële' markt. “Zo komt het accent weer op de dag zelf te liggen. Op die manier ontstaat bovendien een periode van totale rust, waardoor de herrieschoppers de gelegenheid krijgen naar huis te gaan”, aldus de opstellers van het rapport.

Cafés mochten in de nacht van 29 op 30 april tot vier uur open zijn. In plaats van het bed verkozen het afgelopen jaar nogal wat mensen de straat waar het bier vrijelijk stroomde. Al om tien uur 's ochtends was het aantal dronken feestvierders in de Amsterdamse binnenstad niet meer te tellen. De werkgroep stelt voor de sluitingstijd te vervroegen tot twee uur. Voor cafés die het hele jaar om drie of vier uur dicht mogen, verandert er niets.

Om de commercie een halt toe te roepen, stelt de werkgroep voor de handel te beperken tot het Damrak en het Rokin. En om de binnenstad te ontlasten zouden evenementen in de ArenA en de Westpoort kunnen worden georganiseerd, aldus de werkgroep.

Geknoei met etenswaren kan volgens de werkgroep voorkomen worden door de verkoop van etenswaren alleen aan de beroepshandel toe te staan. Ook dit jaar stuitte de Keuringsdienst van Waren op bedorven voedsel.

De stadsreiniging was vorig jaar op 1 mei om 10 uur 's avonds klaar met het schoonmaken van de stad. De opbrengst van dit karwei was 208 ton vuil.