OORONTSTEKING (2)

In W&O van zaterdag 19 oktober reageert KNO-arts in ruste, R.N.P. Berkovits uit Rotterdam op het referaat van B. Meijer van Putten (W&O 5 oktober). Berkovits wijst er in zijn brief op dat jonge kinderen het slachtoffer worden van de afwachtende houding van huisartsen en specialisten bij klachten van een middenoorontsteking en/of lijmoor.

Wat helaas niet werd genoemd in de ingezonden brief van deze eminente KNO-arts, is de duidelijke verbetering in de algemene toestand van het kind die meestal optreedt na het plaatsen van een buisje in het trommelvlies. Mijn beide dochtertjes zijn tot zij ongeveer zes jaar oud waren in verband met doofheid en lijmoor onder behandeling geweest van dokter Berkovits. Hij heeft bij hen buisjes in de trommelvliezen geplaatst en het effect was steeds wonderbaarlijk: ze aten veel beter, waren vrolijker, sliepen beter en waren niet meer doof.

Omdat kinderen niet in staat zijn een adequate medische behandeling te eisen, dienen hun ouders zich er rekenschap van te geven, dat zonder die behandeling hun kind plezier mist en zich onwel voelt. Laat het effect dat een behandeling heeft meetellen in de beslissing die genomen moet worden, niet alleen de kosten! Verder krijgt het CBS jaarlijks een aantal meldingen van sterfgevallen van kinderen met otogene hersenvliesontsteking, een beruchte complicatie die uit een geïnfecteerde trommelholte kan ontstaan.