M.P.A. van Dam

Voormalig PvdA-minister en VARA-voorzitter M.P.A. van Dam is benoemd tot nieuwe voorzitter van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dit fonds van de gezamenlijke corporaties speelt reguleert het aantrekken van leningen door de woningbouwstichtingen.