Milieudefensie

Tweede-Kamerlid N. van 't Riet van D66 wenst niet meer met vertegenwoordigers van Milieudefensie te praten. Milieudefensie maakt zich volgens haar schuldig aan overdrijving. De 33 miljard gulden aan investeringen voor uitbreiding van Schiphol zouden 60.000 banen opleveren.

Van 't Riet heeft gelijk. Milieudefensie overdrijft schromelijk. Aan de hand van de modellen van het Centraal Plan Bureau is becijferd dat de structurele macro-economische werkgelegenheidseffecten uitkomen op nihil.