Kabinet tegen plan Nuis voor omroep

DEN HAAG, 26 OKT. Het kabinet ziet weinig in de voorkeur van staatssecretaris Nuis (Media) om na het jaar 2000 de omroepbijdrage inkomensafhankelijk te maken. Als blijkt dat de financiële positie van de publieke omroep moet worden versterkt, gaat de voorkeur van het kabinet uit naar een bijdrage uit de algemene middelen. Dit zei premier Kok gisteren na afloop van de ministerraad.

Volgens Kok is het doorvoeren van een bijdrage naar draagkracht “vrij bewerkelijk en moeilijk te controleren”. Het kabinet voelt er meer voor eventueel geld bij te leggen uit de staatskas. “De sympathie van het kabinet gaat uit naar financiering uit de algemene middelen, dat is ook een bijdrage naar draagkracht”, aldus Kok.

De ministerraad begon gisteren de besprekingen om een kabinetsstandpunt te formuleren over het advies van de commissie-Ververs over de toekomst van de publieke omroep. Afgelopen donderdag lekte een door Nuis opgestelde nota uit waarin een concept-kabinetsstandpunt over de commissie-Ververs was geformuleerd.

Nuis schreef daar onder meer in dat de financiële positie van de omroepen mogelijk moet worden versterkt. Om de onafhankelijkheid van de omroepen te waarborgen zou een inkomensafhankelijke omroepbijdrage dan zijn voorkeur hebben. Maar de omroepen zullen volgens Nuis eerst, via een groteredoelmatigheid en door bijdragen van de verenigingen aan programmakosten, hun financiële positie moeten verbeteren.

Nuis geeft in de concept-nota aan dat het in stand houden van Nederland 1, 2 en 3 en de vijf publieke radiozenders zijn voorkeur geniet. Kok zei gisteren de “noodzaak en betekenis van een krachtige publieke omroep” in te zien. “Nuis gaat nadenken over de betekenis van de publieke omroep. Het aantal zenders is een uitkomst van die analyse. Er moet een goede onderbouwing zijn om het huidige aantal zenders te behouden”, aldus Kok.

Begin volgende week geeft Nuis een toelichting op het kabinetsstandpunt en over een wetsvoorstel over de bestuurlijke organisatie van de publieke omroep.