Inkomsten publieke omroepen

De publieke omroepen in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland ontvangen het meeste kijk- en luistergeld in Europa. De inkomsten aan kijk- en luistergeld stegen het sterkst in Duitsland, met 55 procent ten opzichte van 1990. De inkomsten aan reclame en sponsoring in Duitsland daalden in diezelfde periode met 57 procent.

Oorzaak hiervan is de grote stijging van het aantal commerciële zenders, die de voor de publieke omroep belangrijke sportevenementen overnamen.

In Nederland zijn de inkomsten aan reclame en sponsoring tussen 1990 en 1994 stabiel gebleven. Het 'kijktijd-aandeel' van de publieke omroepen veranderde in 1994 niet en bedraagt 50 procent van de totale markt.

De inkomsten uit reclame en sponsoring betreffen zowel reclamespots als sponsoring van programma's.

In Nederland stegen de inkomsten aan kijk- en luistergeld tussen 1990-94 met 16 procent. De stijging wordt veroorzaakt door de jaarlijkse tariefsaanpassing en het toenemend aantal geregistreerden.

De BBC is nog de enige omroep in Europa die geen inkomsten uit reclame heeft. De inkomsten aan kijk- en luistergeld zijn in het Verenigd Koninkrijk het hoogst in Europa. Behalve het kijk- en luistergeld heeft de BBC wel inkomsten door sponsoring van programma's.