Groningen wil bonus vrijwilligerswerkers

GRONINGEN, 26 OKT. De gemeente Groningen wil langdurig werklozen die vrijwilligerswerk doen vrijstellen van de sollicitatieplicht en hen een bonus geven op hun uitkering. Groningen zou hiermee in strijd handelen met de wetgeving. De sollicitatieplicht is een jaar geleden juist aangescherpt.

PvdA-wethouder K. Swaak (sociale zaken) zegt de maatregelen nodig te vinden omdat in Groningen sprake is van een “structurele massawerkloosheid”. “Sociale werkplaatsen, banenpool, Melkertbanen. We hebben alle middelen ingezet, maar de langdurige werkloosheid blijft een structureel probleem.” De economie van de stad Groningen groeit daarbij te langzaam om het aantal van 6.000 langdurig werklozen te verminderen.

De gemeente wil door een bonus te geven het vrijwilligerswerk stimuleren en de sociale structuur in wijken verbeteren.

Swaak: “Er zijn veel werklozen die heel zinnig werk doen, dat misschien economisch niet zoveel zoden aan de dijk zet, maar wel sociaal van groot belang is. Zoals het buurtwerk, begeleiding van pupillen in een sportvereniging of hulp aan vluchtelingen.”

Swaak zegt nog niet te weten hoe hoog de bonus kan worden. De gemeente onderzoekt nog hoeveel langdurig werklozen vrijwilligerswerk doen. Bovendien moet de Groningse gemeenteraad zich hier nog over uitspreken. Swaak wil ook in de landelijk politiek een discussie aanzwengelen over de sollicitatieplicht en het belonen van vrijwilligerswerk.

De sollicitatieplicht voor de kansloze groep werklozen brengt volgens Swaak veel administratieve rompslomp met zich mee. Hij bestrijdt dat hij hiermee een groep definitief afschrijft voor betaald werk. “Het is niet eerlijk om tegen kanslozen te zeggen dat ze nog kansen hebben. De bedoeling is juist om mensen er bij te houden.”