Erotische avonturen achter de tralies

Bewoners en gebruikers van bungalowparken, kazernes, ziekenhuizen, booreilanden en studentenhuizen kunnen bij het bedrijf Multichoice in Nieuwegein een zogeheten 'hotel movie'-contract afsluiten. Multichoice verzorgt aansluitingen van decoders waarmee Filmnet en Sport7 kunnen worden ontvangen. Met zo'n contract komt het ontvangen van Filmnet de instelling op 35 cent per dag per aansluiting en veertig cent wanneer ook naar Supersport wordt gekeken. De directie van de instelling bepaalt vervolgens hoeveel de individuele kijker voor het totale pakket betaalt.

Ook met penitentiaire inrichtingen worden door Multichoice 'hotel movie'-contracten gesloten. Zo kan tegenwoordig een gedetineerde in de penitentiaire inrichting Over-Amstel, de 'Bijlmer-bajes', voor ongeveer elf gulden in de week (huur tv-toestel, kabelaansluiting, kijk- en luistergeld, abonnement) naar Filmnet en Supersport kijken.

Vroeger, vertelt een pentitentiaire inrichtingswerker (PIW-er), werd om tien uur 's avonds de stroom in de Bijlmer-bajes uitgeschakeld. Dan ging ook de knop van de tv om. Nu mag een gedetineerde zelf uitmaken wanneer het licht uitgaat. “Ze mogen de hele nacht lezen als ze dat willen”, zegt de plaatsvervangend directeur van de Bijlmer-bajes. “En wie het geld er voor heeft mag dus ook zo lang hij wil naar Filmnet kijken”.

Afgelopen maandagnacht kon in vierendertig van de 39 penitentiaire inrichtingen in Nederland worden gekeken naar de pornofilm Domination die op Filmnet werd vertoond. Filmnet brengt een paar keer per week erotische films, variërend van soft- tot hard porno. “Er is een tijd geweest dat Filmnet geen porno uitzond, maar toen vervolgens de helft van de abonnees opzegde is het weer aan het pakket toegevoegd”, aldus een medewerker van Multichoice.

Pornografie is voor gedetineerden “een verworven recht” geworden, aldus de PIW-er. Wanneer Filmnet erotica de ether in stuurt, zegt hij, wordt massaal op de zender afgestemd en “dan schudt de hele toren”. De gevangenbewaarder heeft er geen moeite mee dat zijn klanten porno kijken: “Het zijn jonge jongens die de hele dag niks om handen hebben”.

Op het ministerie van justitie wordt niet verbaasd gereageerd op de vraag of het waar is dat gedetineerden tot in de vroege uren naar porno mogen kijken. “Als ze er maar niemand mee storen, is het verder aan de gedetineerden om te bepalen tot hoe laat ze tv kijken”, zegt een woordvoerder van het ministerie. “Wat er op de tv wordt gezien maken ze zelf uit. Als er porno is zullen ze daar wel naar kijken. Als ze willen kunnen ze de hele nacht blijven kijken”.

Er bestaat, volgens de woordvoerder van het ministerie van justitie geen formeel beleid voor tv-gebruik in penitentiaire inrichtingen. Er is in elk geval geen uniform beleid. Zo geldt bijvoorbeeld het 'hotel movie'-contract niet de hele penitentiaire inrichting Over-Amstel. Op de tbs-afdeling wordt Filmnet niet gedecodeerd. Ook in het huis van bewaring voor jong volwassenen De Sprang in Den Haag wordt Filmnet niet ontvangen. “We hebben ook minderjarige jongens in huis en porno vinden we voor hun toch minder geschikt”, aldus de woordvoerder van dit Huis van Bewaring.

De afgelopen maandag vertoonde film Domination valt onder de categorie harde porno. In deze film laat de hoofdrolspeelster zich - ogenschijnlijk zonder enige reden - nog geen twee minuten na het begin van de film al op grove wijze, verbaal, vernederen door haar echtgenoot, een meneer met paardenstaartje. Dit belet haar niet om met hem tot fysieke intimiteiten te geraken. Domination biedt in circa tachtig minuten heteroseks, liefdeshandelingen tussen twee vrouwen, een lichte vorm van sm en trioseks.

De volwassen gedetineerden in de nieuwe penitentiaire inrichting Almere-Binnen kunnen evenmin naar Filmnet kijken. Een bewaarder omschrijft de discipline in deze inrichting als 'strak' en het kijken naar porno noemt hij “toch een bonus” voor de gedetineerden. “Er is wel door de gedeco (gedetineerden commissie) om gevraagd”, zegt hij. Een woordvoerder van Multichoice beaamt dat gedetineerden om een collectieve Filmnet-aansluiting hebben gevraagd, “Maar de directie van Almere wil dat niet”.

Volgens ex-gedetineerde Eef Hoos, van de belangenorganisatie voor gedetineerden Themis, is over het mogen zien van porno in gevangenissen “een hele grote strijd” gaande. Hij spreekt zelfs, wat het mogen zien van porno betreft, van een “grote rechtsongelijkheid”. Hoos, die door een lange gevangenisstraf veel inrichtingen van binnen kent, zet zich in om porno binnen het bereik van iedere gedetineerde te brengen. “Je kan er om lachen, maar als je gedetineerd bent wil je op dit gebied toch ook wel eens wat meemaken”. Onlangs is Hoos door alle honderdvijftig gedetineerden van de halfopen inrichting Maashegge gevraagd bij de directie te bemiddelen bij het aanvragen van een 'hotel movie'-contract.

In sommige inrichtingen is de directie volgens Hoos ten onrechte “bang dat wanneer de gedetineerden naar porno kijken vrouwelijk personeel zal worden aangerand”. Maar volgens hem zal het kijken naar deze films eerder tot het tegendeel leiden, “Want”, zegt hij, “door bepaalde ontploffingen kom je toch weer van die gevoelens af”.

    • Hans Moll