Correcties & Aanvullingen

Rekenkamer

Onder de kop Slechts ruimte voor 4.000 Melkert-banen (in de krant van donderdag 24 oktober, voorpagina) stond dat de Algemene Rekenkamer concludeerde dat in de collectieve sector slechts ruimte is voor 4.000 gesubsidieerde banen waar minister Melkert (Sociale Zaken) er 20.000 wil creëren. Deze conclusie toe te schrijven aan de Rekenkamer is onjuist; het aantal is afkomstig van een onderzoek van het Nederlands Economisch Instituut dat in het Rekenkamerrapport 'Gesubsidieerde arbeid' wordt aangehaald ter staving van de conclusie dat “rekening gehouden moet worden met een verzadiging van de additionele arbeidsmarkt”.