Besluit over vliegveld Beek volgende week

DEN HAAG, 26 OKT. Premier Kok garandeert dat volgende week een beslissing valt over de toekomst van het Limburgse vliegveld Beek. Hij zei dat gisteren na afloop van het wekelijkse beraad van het kabinet.

Kok en minister Wijers (Economische Zaken) hebben de afgelopen twee weken tevergeefs geprobeerd een compromis te formuleren dat acceptabel is voor de voor Beek verantwoordelijke ministers. Dit compromis zou in moeten liggen tussen de uiteenlopende standpunten van minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat), die nachtvluchten wil, en van minister De Boer (VROM), die dat niet accepteert. Volgens Jorritsma zijn nachtvluchten noodzakelijk voor een rendabele exploitatie van het vliegveld als daar een nieuwe oost-westbaan wordt aangelegd.

Inmiddels ligt een aantal mogelijke oplossingen ter tafel. Kok gaf te kennen dat het kabinet eerst wil afwachten wat de resultaten zijn van nieuw onderzoek naar de rentabiliteit van nachtvluchten, de werkgelegenheid in Limburg en geluidshinder, waarbij ook isolatie van woningen aan de orde is.

Het besluit over de nieuwe baan op Beek kan volgens Kok niet los worden gezien van de nachtvluchten. “Er zit een prijs-kant en een milieu-kant aan het verhaal”, aldus Kok. Hij kondigde gisteren aan dat het kabinet uiterlijk vrijdag 1 november een keuze zal maken.

Kok herinnerde eraan dat “het bekende onderwerp op een schone plek in Zuid-Limburg met vier letters in de naam” al achttien jaar op de agenda's van opeenvolgende kabinetten staat. Reden waarom hij de Limburgers nu snel duidelijkheid wil bieden.

De premier zei niets te voelen voor de suggestie van PvdA-fractieleider Wallage om de impasse rond Beek te betrekken in de discussie over de noodzaak van een tweede nationale luchthaven.