België: plan regering voor betere justitie

BRUSSEL, 26 OKT. De Belgische regering heeft gisteren voorstellen goedgekeurd om een einde te maken aan de invloed van de politiek op het justitiële apparaat. Premier Dehaene kwam hiermee een belofte na die hij afgelopen zondag deed tijdens de massale 'witte mars' in Brussel.

De mars in Brussel voor de rechten van het kind was ook gericht op het falen van justitie, onder andere in de zaak van de kinderontvoerder Dutroux. Het regeringsvoorstel betreft zowel de benoeming van 'gewone' rechters als de raadsheren bij de hogere rechtscolleges zoals het Hof van Cassatie die nu nog mede op voordracht van politici worden aangesteld. Ook stelt de regering voor een Hoge Raad voor de Justitie in het leven te roepen, die een rol kan spelen bij de controle op justitie. Voor deze maatregelen moet de grondwet worden gewijzigd, waarvoor een tweederde meerderheid van het parlement nodig is.

De regering wil niet alleen de invloed van politici uitschakelen bij de voordracht van rechters maar ook niet-magistraten hierbij een stem geven. De regering wil ook een beperkt mandaat invoeren voor de voorzitters van hoven en rechtbanken, zodat deze niet meer voorzitter voor het leven zijn. Een nieuwe benoemingsregeling moet overigens nog worden opgesteld.

Politieke benoemingen worden gezien als één van de belangrijkste kwalen van het gerechtelijk apparaat. Voorstanders van politieke benoemingen stellen dat deze pluralisme garanderen. Tegenstanders protesteren dat een systeem waarbij de juiste partijkaart het belangrijkste criterium is voor een aanstelling, geen enkele garantie biedt voor kwaliteit. Dat is des te erger, omdat magistraten voor het leven worden benoemd. Bovendien maken politieke interventies de rechterlijke onafhankelijkheid twijfelachtig. Het gevaar bestaat dat magistraten hun partijgenoten voortrekken.