Amsterdam pakt fraude ambtenaar aan

AMSTERDAM, 26 OKT. De gemeente Amsterdam gaat een civiele procedure aanspannen tegen drie voormalige ambtenaren van de Dienst Stedelijk Beheer. De gemeente wil op deze wijze de schade verhalen die zij heeft geleden door frauduleuze handelingen van de ambtenaren.

Het gaat om een beheerder van een sporthal, de bedrijfsleider van een gemeentelijk zwembad en een bedrijfsadministrateur bij Stedelijk Beheer. De drie ambtenaren liepen vorig jaar tegen de lamp na een fraude-onderzoek bij verschillende gemeentelijke instellingen. De betrokken ambtenaren bleken met behulp van drie aannemers, de eigenaar van een sportwinkel en de eigenaresse van een ijzerwinkel fictieve rekeningen en declaraties te hebben ingediend bij de gemeente.

Om hen niet het voordeel te laten behouden van wat zij op onrechtmatige wijze hebben verkregen, heeft het openbaar ministerie een schikking getroffen met de drie verdachten op grond van de zogeheten 'Pluk ze-wetgeving'. Daarmee is een bedrag van 452.000 gulden gemoeid. De gemeente Amsterdam weigert echter om deel te nemen aan deze schikking, omdat de werkelijk geleden schade “beduidend hoger” zou liggen dan het overeengekomen bedrag van 452.000 gulden, aldus de directeur Stedelijk beheer in een brief aan wethouder Ter Horst (Openbare Ruimte).

Om de werkelijk geleden schade te verhalen op de verdachten, wil de gemeente een civiele procedure beginnen. De precieze hoogte van de geleden schade moet nog door de accountant van de gemeente worden vastgesteld.

Tegen twee verdachten loopt nog een strafrechtelijke procedure. Met de derde verdachte heeft justitie een schikking getroffen. Het openbaar ministerie heeft nog niet besloten of de aannemers en de betrokken leveranciers zullen worden vervolgd.

Inmiddels heeft de gemeente alle zakelijke contacten met de betrokken leveranciers en aannemers verbroken. Een extern bureau heeft bij Stedelijk Beheer een zogeheten integriteitsonderzoek uitgevoerd.