Advocaten (4)

Een kind kan begrijpen dat het geen zuivere koffie is wanneer een zware misdadiger (de verdachte) via een procedurefout wordt vrijgesproken. Echter, in onze rechtsorde en die van de ons omringende landen kunnen we slechts streven naar rechtvaardigheid. Dan kan het bergopwaarts of bergafwaarts gaan met onze moraal.

    • J.A. Visser