Advocaten (2)

Het verbaast mij dat de schriftelijke commotie rond de opvattingen van mr. Spong c.s. beperkt is tot vakgenoten. Zouden niet-juristen misschien beducht zijn zich in de juridische arena te wagen, vrezend dat hun mening bij voorbaat als irrelevant wordt afgedaan?

Maar meer nog dan het bovenstaande verbaast het mij dat de verontwaardiging van dr. Couwenberg c.s. zich niet richt op de rechterlijke macht die Spong blijkbaar in vele gevallen gelijk geeft. En waarom laat Couwenberg na de leden van de Tweede Kamer te kritiseren, politici die verantwoordelijk zijn voor de regels waarop Spong zich met succes beroept?

Mijn advies aan politieke leiders: draag voor de volgende kabinetsperiode eens een niet-jurist voor als minister van Justitie; een onbevangen blik zou de juridische cultuur goed doen.