Verdediging Tadicmeent dat getuige van aanklager loog

DEN HAAG, 25 OKT. In het proces tegen de Bosnische Serviër Dusko Tadic voor het VN-tribunaal voor oorlogsmisdaden in voormalig Joegoslavië heeft de verdediging de getuigenis aangevallen van een voormalige bewaker van het gevangenkamp Trnopolje. Deze getuige legde half augustus anoniem en achter gesloten deuren een buitengewoon belastende verklaring af tegen Tadic.

Volgens de verdediging heeft de man, die in Bosnië zou zijn veroordeeld wegens oorlogsmisdaden, gelogen. Tadic staat terecht voor oorlogsmisdaden in de gevangenkampen Keraterm, Omarska en Trnopolje en voor misdaden in enkele plaatsen in de buurt.

De getuige, bekend onder de codenaam 'L', werd in augustus als laatste getuige van de aanklager langdurig verhoord over de gang van zaken in het kamp Trnopolje. Volgens de getuigenis van 'L', waarvan een stenogram verscheen waarin uitvoerig was geschrapt om de anonimiteit van de getuige te waarborgen, was Tadic als commandant van het kamp verantwoordelijk voor brute moorden en verkrachtingen. In de getuigenis viel op dat de misdaden die Tadic in het kamp zou hebben begaan aanmerkelijk bloediger waren dan in de andere kampen waarin hij mensen zou hebben mishandeld en vermoord.

De verdediging zegt al gedurende het verhoor aan de authenticiteit van de verklaringen te hebben getwijfeld. Namen van medebewakers van het kamp, die de getuige - zoals ook uit het stenogram blijkt - pas noemde na het dreigement dat hij beboet zou worden wegens het niet opvolgen van een opdracht van de rechter, bleken bij navraag in Bosnië niet te bestaan of onjuist. De verdediging zegt vastgesteld te hebben dat hij niet als bewaker in Trnopolje heeft gediend. Het is zelfs onduidelijk of hij door een rechtbank in Sarajevo is veroordeeld. De verdediging heeft achter gesloten deuren deze week een aantal getuigen gehoord die deze lezingen bevestigen. Zo zou een getuige die de verdediging over deze kwestie hoorde hebben verklaard dat 'L' bij zijn zuster was in plaats van het kamp.

'L' is aan het tribunaal beschikbaar gesteld door de Bosnische autoriteiten in Sarajevo. Volgens onbevestigde, speculatieve verhalen zou 'L' zijn gestuurd om te zorgen dat Tadic, die door getuigen niet altijd direct wordt gekoppeld aan de misdaden die hij zou hebben begaan, alsnog wordt veroordeeld. Maar indien de getuige door de aanklager wordt ingetrokken, komt alleen het deel van de aanklacht dat betrekking heeft op de veronderstelde misdaden in het kamp Trnopolje te vervallen. De aanklagers geven geen commentaar op de gang van zaken.

Op verzoek van de verdediging vertelde prof.dr. W.A. Wagenaar gisteren als getuigedeskundige uitvoerig aan welke voorwaarden herkenningsprocedures moeten voldoen. Volgens de verdediging is bij getuigen niet altijd een juiste procedure gevolgd bij het voorleggen van een fotoboek. Wagenaar trad als getuige-deskundige eerder op in onder meer het proces tegen John Demjanjuk in Israel, van wie verondersteld werd dat hij bewaker was in het nazi-vernietigingskamp Treblinka. Wagenaars uitlatingen zijn belangrijk bij het proces Tadic omdat de rechters nagenoeg uitsluitend moeten afgaan op getuigenverklaringen voor een veroordeling.

Volgens Wagenaar zijn slechts vier van de 52 getuigen van de aanklager die Tadic hebben herkend interessant voor de rechters, omdat deze getuigen Tadic niet hadden gezien. De waarde van de herkenning van de vier getuigen kon Wagenaar echter niet beoordelen, omdat hij niet weet onder welke omstandigheden de fotoboeken zijn gepresenteerd en welke procedures daarbij zijn gevolgd.