Slachtveld

Op pagina 1 van het boekenkatern van 11 okober staat in de bewerking van de lezing van Ronald Havenaar een interessante taalfout die ongewild maar desondanks zeer beeldend verwijst naar het onderwerp: de ongewenste scheiding tussen politiek en literatuur.

In een parafrase op de 'Betrachtungen eines Unpolitischen' vindt men, voorafgaand aan Thomas Manns uitspraak dat de politiek tot in haar botten gecompromitteerd is, de inleidende zin: 'In mei 1917, het slachtveld van een ontketend nationalisme overziende'... 'Slachtveld' is echter een in het Nederlands niet bestaand woord en het wèl bestaande woord slagveld verwijst evenals het Duitse equivalent 'Schlachtfeld', niet naar slacht maar naar slag. Het slagveld is het terrein waar slag wordt geleverd. Dat de -literaire- taal van de voordracht (of de bewerking daarvan) op de overgang tussen de gruwelijke politieke actualiteit van Joegoslavië en de even gruwelijke actualiteit van Thomas Mann in het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog zich hierbij, ondanks de computer-gestuurde taal-correcties, gedrongen voelt een niet bestaand maar in dit verband betekenisvol woord te gebruiken, ontzenuwt met één slag het openingsstatement: dat politiek en literatuur zich zouden hebben opgesloten in aparte werelden.