Ritsma en schaatsbond voeren weer oorlog

AMSTERDAM, 25 OKT. Het is weer oorlog tussen de privé-ploeg van Rintje Ritsma en de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond. Maandenlang probeerden beide partijen aan de onderhandelingstafel tot een vergelijk te komen over de voorwaarden waaronder Ritsma zal deelnemen aan internationale wedstrijden.

Nu stapt de Europees- en wereldkampioen naar de rechter, omdat hij door de KNSB financieel en sportief op dezelfde manier wil worden behandeld als de leden van de kernploeg. “De bond behartigt de belangen van zijn hoofdsponsor, niet die van de sporters”, aldus Ritsma's adviseur en onderhandelaar J. Vaessen.

Ritsma slaapt geen nacht minder door het steekspel. “Het geeft eerder een prikkel om mijn schaatsen extra hard in het ijs te trappen”, zei hij gisteren in Amsterdam bij de presentatie van zijn team. Ritsma begint aan zijn tweede seizoen met sponsor Sanex, waarmee hij een contract heeft tot en met het olympische jaar 1998. Net als vorig jaar gaat zijn voorbereiding gepaard met veel rumoer. De apotheose van het huidige conflict is voorzien op maandag 4 november, wanneer een kort geding voor de president van de rechtbank in Utrecht dient.

De beslissing om naar de rechter te stappen kwam een dag nadat Ritsma's zaakwaarnemer de onderhandelingen met de KNSB had afgebroken. Daarbij ging het om de voorwaarden waaronder Ritsma dit seizoen deelneemt aan internationale wedstrijden. De bond wil onder meer dat Ritsma daarbij wordt begeleid door Henk Gemser, coach van de kernploeg. Gemser is daartoe bereid, maar Ritsma wil daar niets van weten. Wopke de Vegt is zijn coach, punt uit. Met alle respect voor “meneer Gemser”, zoals Ritsma de bondscoach omschreef. De KNSB zou kunnen leven met De Vegt als coach tijdens internationale wedstrijden, maar dan dient de Friese trainer zich in 'neutrale' kleding te hullen. De naam en de huiskleur (blauw) van hoofdsponsor Sanex mogen in dat geval niet gebruikt worden.

De kleding van De Vegt is echter niet de inzet van het kort geding. Ritsma eist dezelfde behandeling als de kernploegleden. Hij voelt zich nu behandeld als een “tweederangs” schaatser. Als Ritsma dit seizoen weer Europees- en wereldkampioen zou worden, ontvangt hij uit het 'sportliedenfonds' van de schaatsbond 120.000 gulden, zo rekende Vaessen gisteren voor. Ids Postma, lid van de kernploeg, zou voor dezelfde prestaties 175.000 gulden krijgen. Volgens de KNSB is het verschil in beloning niet meer dan normaal, omdat de kernploegleden behalve premies ook hun salaris uit dat sportliedenfonds ontvangen.

Het zou voor Ritsma ook moeilijker zijn dan voor leden van de kernploeg om zich te kwalificeren voor de wereldbekerwedstrijden, waarvan de eerste op 23 november in Berlijn wordt gehouden. Over beide zaken wil Ritsma een uitspraak van de rechter. Als die bepaalt dat de schaatser een gelijke behandeling ten deel moet vallen, beloofde Vaessen, dan verschijnt Ritsma gewoon in het pak van de bond, inclusief reclame van KNSB-sponsor Aegon, op de baan. Wopke de Vegt zal niet in neutrale kleding langs de baan staan, maar in de kleren van zijn eigen sponsors. Vorig jaar dwong hij dat bij de rechter af.

Zelf woonde Ritsma de besprekingen die sinds juni werden gevoerd niet bij. Maar hij weet wel dat de bond zich afspraken die de ene dag zijn gemaakt de andere dag niet meer herinnert. “Alles moet je tapen”, zegt hij lachend. “Een woord een woord, een man een man, dat telt hier allemaal niet.”

Namens Ritsma onderhandelde Vaessen met bondsbestuurder Ard Schenk en voorzitter Wim Schenk. Vaessen is algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen en heeft ruime bestuurservaring als oud-president van de wereldmotorsportbond FIM. In de onderhandelingen stonden volgens hem de commerciële belangen van de bond voorop en niet de sportieve belangen van de wereldkampioen. Vergeleken bij vorig seizoen zou Ritsma er volgens Vaessen in de voorstellen van de schaatsbond op achteruitgaan. Hij herkent in dat beleid de invloed van Aegon. “Je kunt je afvragen of Aegon niet een te dominante positie inneemt.” Enkele weken geleden voorkwam de sponsor dat Jeroen Straathof, Gianni Romme en Martin Hersman uit de kernploeg stapten. Zij wilden ruimte voor een privé-sponsor op hun schaatspakken, maar Aegon wist hen op andere gedachten te brengen. Bestuurlijke perikelen binnen de bond leidden vorig seizoen al bijna tot het vertrek van de sponsor. Een half jaar geleden kreeg de KNSB een nieuw bestuur, met als nieuwkomer onder anderen oud-wereldkampioen Ard Schenk, in wie de sponsor zijn vertrouwen uitsprak.

Ook in het nieuwe bestuur stelt de ploeg van Ritsma weinig vertrouwen. “Dit is een oerconservatieve club die dertig jaar achterloopt”, aldus Vaessen. “Een bond is er omdat jongens willen schaatsen en niet omdat bondsbestuurders zo belangrijk zijn.”

    • Ward op den Brouw