Redding Banco di Napoli

ROME, 25 OKT. Het Italiaanse kabinet heeft het groene licht gekregen van het parlement voor een kostbaar reddingsplan, met een kapitaalinjectie van 2,2 miljard gulden, dat moet voorkomen dat de grootste bank van Zuid-Italië failliet gaat. Daarna moet zestig procent worden geprivatiseerd.

De Banco di Napoli zit in een diepe crisis. Het is veruit de belangrijkste financiële instelling in het zuiden, de motor niet alleen van het economische,maar ook van het culturele leven. Sinds begin 1995 wordt het ene gat na het andere ontdekt. Bijna iedere maand bleken de verliezen groter te zijn. Vorig jaar werd afgesloten met een verlies van 3,12 biljoen lire, ongeveer 3,4 miljard gulden. Dat was het grootste verlies in de geschiedenis van het Italiaanse bankwezen. Een herstructureringsplan kon niet voorkomen dat de verliezen in de eerste helft van dit jaar rond de 700 miljoen gulden lagen.

Pogingen om andere staatsbanken te interesseren voor een reddingsplan, zijn mislukt. Daarom heeft het centrum-linkse kabinet besloten tot een kapitaalinjectie van twee biljoen lire, ongeveer 2,2 miljard gulden. De schatkist krijgt zo de bank bijna voor 100 procent in handen. Gehoopt wordt een deel van dat geld terug te verdienen door de verkoop van zestig procent van de bank. Dat zou nog voor het einde van het jaar moeten gebeuren. Om potentiële investeerders niet af te schrikken heeft de staat zich garant gesteld voor moeilijk inbare kredieten voor een totaal van 12 biljoen lire, ongeveer 14 miljard gulden. Deze zijn overgeheveld naar een aparte financiële instelling.

“Dit is een cruciale maatregel om de Banco di Napoli te redden”, zei minister van Schatkist Carlo Azeglio Ciampi bij de presentatie van de kabinetsplannen. “Het is een instelling die weer de rol moet vervullen van het stimuleren van de economische ontwikkeling in het zuiden.”

Hij probeerde een einde te maken aan alle onzekerheid over de toekomst van de bank. “We hebben besloten veertig procent in bezit te houden om met de aanwezigheid van de staat de klanten gerust te stellen over de toekomst van de bank. Het is een soort verzekering voor de publieke opinie”, zei Ciampi. Het kabinetsplan is fel aangevochten door de separatistische partij Lega Nord. Deze claimt dat het noorden opnieuw zijn belastingcenten kwijtraakt aan misstanden in het zuiden. De enorme verliezen zijn veroorzaakt doordat de bank als een politiek instrument is gebruikt; bij het verstrekken van kredieten golden cliëntelistische overwegingen. De Lega Nord heeft geprobeerd met duizend amendementen het plan te blokkeren. Door om een vertrouwensstemming te vragen heeft het kabinet deze week voorkomen dat deze amendementen aan de orde kwamen. Woensdagavond won het kabinet deze stemming in de Kamer van Afgevaardigden met 316 voor en 286 tegen.

Omdat niet alleen de Lega Nord, maar ook de Europese Commissie kritisch naar dit reddingsplan keek, heeft Ciampi de kapitaalsinjectie van 2,2 miljard gulden gekoppeld aan de verkoop van zestig procent. Volgens het tijdschema dat het kabinet heeft opgesteld moeten geïnteresseerde banken vóór 18 november contact opnemen met het ministerie van Schatkist of zijn adviseur, Rothschild. De formele biedingen moeten op 20 december zijn ontvangen.

Veel Italiaanse banken hebben laten weten dat ze geen interesse hebben. De Banco di Napoli heeft een aantrekkelijk netwerk van filialen en heeft met achttien procent van de markt voor retail banking een dominerende positie in het zuiden. Bovendien biedt het gegeven dat het verschil tussen ontvangen en betaalde rente ongeveer drie procent groter is dan in het noorden, goede mogelijkheden. Maar veel banken schrikken terug voor de risico's in het zuiden.Tot nu toe hebben alleen de Banco Ambrosiano Veneto en de Banca Commerciale Italiana hun belangstelling laten merken. De Europese Commissie heeft nog niet het definitieve groene licht gegeven.