Raad wil minder stadsdelen in Amsterdam

AMSTERDAM, 25 OKT. Het aantal stadsdelen in Amsterdam moet omlaag. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt het huidige aantal van zestien stadsdelen te groot. Het gewenste aantal ligt tussen de zes en tien. Dit bleek tijdens de algemene beschouwingen over de begroting voor volgend jaar, die gisteren werden afgerond.

Het huidige stelsel van zestien stadsdelen, met elk hun eigen deelraad, was bedoeld als voorloper van de stadsprovincie. Tijdens het referendum over de stadsprovincie, vorig jaar mei, stemde een grote meerderheid van de Amsterdamse bevolking tegen, vooral omdat de komst van deze nieuwe bestuurslaag gekoppeld werd aan een opsplitsing van Amsterdam in zelfstandige gemeenten. Uit een vorige maand gehouden NIPO-enquête bleek dat 41 procent van de Amsterdammers tevreden is over de dienstverlening binnen de stadsdelen. De discussie binnen de verschillende politieke partijen zal zich vooral richten op de afslanking van het politieke bestuur van de stadsdelen, waar in totaal zestig portefeuillehouders werkzaam zijn.

Volgens de VVD zal een vermindering van het aantal stadsdelen tot bijvoorbeeld zes de politieke en ambtelijke kwaliteit ten goede komen. Het is de bedoeling dat de stadsdelen- nieuwe- stijl begin 1998 een feit zijn.

Tijdens de algemene beschouwingen uitte de PvdA kritiek op de trage aanpak door het college van B en W van de georganiseerde misdaad. De criminaliteitscijfers van Amsterdam behoren tot de hoogste van het land. PvdA-fractievoorzitter E. van der Laan was weliswaar blij dat het college snel na verschijning van het rapport van de commisie-Van Traa met voorstellen kwam om de criminaliteit aan te pakken, maar voegde eraan toe: “Dat was zo'n centimeter of tien papier, maar als we niet uitkijken dan blijft het dat ook.”

Verscheidene fracties hadden kritiek op de gang van zaken bij de sociale dienst. Volgens D66-woordvoerder L. Cornelissen bestaat het gevaar dat deze dienst “regelrecht afstevent op het predikaat gemeentelijke financiële risicofactor nummer 1”. Het automatiseringsproces dreigt volgens hem een financiële strop te worden. Wanneer de dienst niet op tijd klaar is met de zogeheten heronderzoeken van de 67.000 dossiers in het kader van de nieuwe bijstandswet, kan die rekenen op een strafkorting van het rijk. Daarnaast staan er nog miljoenen aan vorderingen uit bij cliënten die ten onrechte een uitkering hebben ontvangen.