Lichte stijging waarde bouwproduktie

De toegevoegde waarde van de bouwnijverheid is in de zomermaanden juli en augustus licht gestegen. De groei, die na de strenge winter begon, zet zich voort. Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De toegevoegde waarde is het verschil tussen de waarde van de bouwproduktie en het verbruik van materialen.

Deze indicator voor de bedrijvigheid steeg in juli en augustus met 1,9 procent ten opzichte van dezelfde maanden vorig jaar. In de eerste acht maanden vertoont de toegevoegde waarde nog een daling van 2,4 procent. Het aantal vacatures in de bouw lag in de eerste helft van dit jaar fors hoger dan in 1995. In de eerste zes maanden waren er 6300 vacatures. In het eerste en tweede kwartaal van 1995 lag het aantal te vervullen banen op respectievelijk 4500 en 5000.