Kamer eist verslag IRT-onderzoek

DEN HAAG, 25 OKT. De Tweede Kamer heeft minister Sorgdrager (Justitie) gesommeerd vóór maandagmiddag een zakelijk verslag te overhandigen van het 'persoonsvertrouwelijke' onderzoek naar een aantal officieren van justitie dat bij de IRT-affaire betrokken was.

De voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Justitie, de CDA'er Van der Burg, heeft dit gisteren laten weten. De Kamer wil weten waarom procureur-generaal Ficq in zijn onderzoek naar acht IRT-officieren tot een mildere conclusie komt dan de enquêtecommissie-Van Traa en de rijksrecherche. Omdat het gaat om persoonsvertrouwelijke dossiers die het kabinet niet wil vrijgeven, vroeg de Kamer om een zakelijke weergave. De inhoud van de dossiers lekte enkele weken geleden uit via deze krant.

Woensdag schreef de minister dat zij de Kamer een afzonderlijke brief wil sturen over de verschillen tussen de onderzoeken. De Kamer wenst niet te volstaan met een brief van de minister over de verschillende invalshoeken tussen het onderzoek van Ficq en dat van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden, zegt Van der Burg in een toelichting. De commissie wil zo snel mogelijk een zakelijk verslag, dat deel kan uitmaken van het slotdebat over de IRT-affaire dat in de week van 4 november plaatsvindt.

In het plan van aanpak dat minister Sorgdrager en haar collega Dijkstal (Binnenlandse Zaken) eind augustus naar de Kamer stuurden, komt Sorgdrager tot de conclusie dat “weliswaar enkele leden van het OM anders hebben gehandeld dan mocht worden verwacht, maar dat ook ten aanzien van hen is vastgesteld dat zij hun werk steeds met zeer grote inzet en integriteit hebben verricht”. Zij stelde dan ook vast dat het onderzoek van Ficq haar vertrouwen in de officieren had bevestigd.