Harry Mulisch, De ontdekking van de hemel

De politiek is de rimpeling van de golven in de storm, die geen enkele invloed heeft op de golven

want die komen ergens anders vandaan -

die komen van de maan.

Harry Mulisch, De ontdekking van de hemel.