God de Vader

Naar aanleiding van het stuk 'De Zoon is Kind geworden' over een nieuwe Amerikaanse bijbelvertaling (boekenbijlage 19 oktober), zou ik zo vrij willen zijn te wijzen op Genesis 1, waarin staat: 'Laat ons mensen maken naar ons Beeld en Gelijkenis. En God schiep de mens, man en vrouw, schiep hij hen.' Als ik dit lees lijkt de vertaling Vader-Moeder mij zo gek nog niet. God heeft hier duidelijk een twéé-ledig karakter.