Effect op banen plan-Boonstra nog onduidelijk

EINDHOVEN, 25 OKT. Na Philips' profit warning en de mededeling dat het reorganisatieplannen versneld zou uitvoeren, begin vorige week, maakte de Industriebond FNV naar eigen zeggen “een redelijk grondige analyse” van de situatie bij het elektronicaconcern. Met verontrustend resultaat: de komende twee jaar staan 2.500 banen bij Philips ter discussie, naast de bijna duizend arbeidsplaatsen die nu al gedoemd zijnte verdwijnen.

Op voorhand verzet de Industriebond zich tegen ontslagen, ook al zou na overleg met Philips duidelijk zijn dat verlies van banen op bedrijfseconomische gronden onvermijdelijk is. Bestuurder Jan Cuperus, gisteren op het bondskantoor in Eindhoven: “Wij hebben geen behoefte vuil werk voor Philips op te knappen, dat voor de vuist weg arbeidsplaatsen laat vervallen alsof het pakjes boter zijn.”

Philips-president Cor Boonstra wakkerde gisteren de vrees onder de bonden voor drastische ingrepen in het Nederlandse personeelsbestand (nu 44.000 mensen) extra aan met de opmerking dat het concern “meer moet doen met minder mensen”. Cuperus voorziet zowel een uittocht van Nederlandse werkgelegenheid naar Oost-Europa als het simpelweg schrappen van functies.

Philips-bestuurder Dudley Eustace wilde gisteren bij zijn toelichting op de zwaar tegenvallende winstcijfers over het derde kwartaal niet aangeven waar Philips precies gaat saneren. De miljard gulden die daarvoor dit jaar extra wordt uitgetrokken is bestemd voor herstructurering van alle divisies, uitgezonderd Sound & Vision (hifi, tv, video en dergelijke), waar al een ingrijpende sanering gaande is. Die kost deze divisie tot en met komend jaar zesduizend van de veertigduizend arbeidsplaatsen.

President Boonstra gaf wel enkele aanwijzingen. Zo is de sector Verlichting toe aan herstructurering en gaat amusementsbedrijf Polygram onder het mes, wat deze 75 procents dochter eerder deze week al bekendmaakte. Bij automatiseringsdochter Origin (82,5 procent Philips) dient een managementlaag te verdwijnen, de prestatie van de divisie Huishoudelijke Apparaten moet verbeteren, terwijl ook Philips Media wordt aangepakt. Verder zal de produktie van platte beeldschermen (Flat Panel Displays, FPD) na de recente bundeling met het Japanse Hosiden “opnieuw worden bekeken.”

Volgens Eustace zullen vóór Kerstmis uitgewerkte plannen beschikbaar zijn en met betrokken vakbonden en ondernemingsraden worden besproken.

Cuperus noemde met name de produktie van onderdelen en de centrale diensten van Philips in Nederland als sectoren waar veel banen in de knel komen. Ook in de divisies voor communicatie-apparatuur, medische systemen, industriële elektronica en halfgeleiders staat de werkgelegenheid onder druk.

Ingrepen die Philips de afgelopen maanden al heeft aangekondigd kosten volgens de Industriebond FNV een kleine duizend banen. Bij Sound & Vision zullen in Eindhoven 250 tot 300 arbeidsplaatsen verdwijnen. Bij FPD in Eindhoven gaan 250 banen verloren. De overige 450 banen verdwijnen bij het Natlab, in de produktie van huishoudelijke apparaten en bij machinefabriek PMF in Eindhoven.

Cuperus zei zich vooral te verzetten tegen de verplaatsing van werkgelegenheid naar Oost-Europa, waar Philips veel goedkoper wil produceren om zich staande te kunnen houden tegenover concurrenten. Philips en de FNV botsten eerder al stevig, toen het concern activiteiten van de sector Verlichting vanuit Terneuzen, Roosendaal en Oss naar Polen wilde overhevelen.

Cuperus hekelt Philips-managers die zich blindstaren op loonkosten die in Polen eentiende bedragen van die in Nederland. De Poolse produktiviteit is veel lager, stelde hij, zodat er per saldo een kostprijs resteert die hooguit 10 à 15 procent onder de Nederlandse ligt. Cuperus schaart zich achter Boonstra's opvatting dat sanering in eerste aanleg onder het management dient plaats te hebben en dat de werkvloer zoveel mogelijk moet worden ontzien. Cuperus: “De bureaucratie is knap gegroeid; er zijn allerlei directeuren en stafdiensten bijgekomen. Terwijl de mensen in de bedrijven moeten sappelen en onder grote druk staan.”