Drs. J.J.G.M. Sanders

Drs. J.J.G.M. Sanders is benoemd tot groepsdirecteur van de Groep International van Campina Melkunie.

Sanders was directeur Financiële en Economische Zaken bij Campina Melkunie.