Besluit over nachtvluchten Beek wellicht op lange baan

DEN HAAG, 25 OKT. Het kabinet neemt vandaag geen besluit over de toekomst van vliegveld Beek (Maastricht Aachen Airport). Ter tafel ligt een nieuw onderzoeksvoorstel, nu premier Kok en minister Wijers (Economische Zaken) er de afgelopen twee weken niet in zijn geslaagd een compromis te formuleren dat voor de verantwoordelijke ministers acceptabel is.

Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) staat nog steeds op het standpunt dat nachtvluchten onontbeerlijk zijn voor een rendabele exploitatie van het vliegveld als daar een nieuwe oost-westbaan wordt aangelegd. De Boer (VROM) wil op een regionaal vliegveld geen nachtvluchten toestaan. Er zal nu een bureau in de arm worden genomen dat nogmaals de noodzaak van nachtvluchten voor de rentabiliteit van het vliegveld gaat onderzoeken.

Intussen gaat het debat over de toekomst van het vliegveld al lang niet meer over cijfers. Inzet is de positie van de coalitiepartners, met als voorlopig laatste zet de persoonlijke deelname van PvdA-fractieleider Wallage aan het debat. Wallage suggereerde gisteravond voor het NOS-journaal dat de oost-westbaan moet worden aangelegd zonder dat vooralsnog een besluit over nachtvluchten wordt genomen.

Die suggestie deed hij nadat de minister-president woensdag een hint in die richting gegeven had. Op vliegveld Lelystad bracht Kok die dag in herinnering dat het rijk een jaar terug een zogenoemde nut-en-noodzaak discussie is begonnen over de vraag of er een tweede nationale luchthaven moet komen - en zo ja, waar dan. Ook twee weken geleden, na afloop van de ministerraad, had de premier al eens terloops op het belang van deze discussie gewezen.

Wallages redenering komt er nu op neer dat als deze discussie mocht uitwijzen dat er meer luchtvaart komen moet, er tegen die tijd - over één of twee jaar - wel over de heikele nachtvluchten kan worden besloten. Het moet een integrale afweging worden, vindt de fractieleider sinds gisteren, en als het vliegveld niet rendabel is te krijgen moet het maar gesubsidieerd worden. Dat laatste standpunt had de PvdA al eerder ingenomen.

De manier waarop het debat nu verloopt doet denken aan een eerder 'één-tweetje' tussen Kok en Wallage, bij de patstelling rond de hogesnelheidslijn eerder dit jaar. Ook toen stonden Jorritsma (VVD), die een lijn door het Groene Hart wilde, en De Boer (PvdA), die dat weigerde, lijnrecht tegenover elkaar. Nadat Kok een kijkje in het Groene Hart was gaan nemen, en daarbij suggereerde dat er misschien wat extra's gebeuren moest, sprak Wallage zich voor NOS-camera's uit tegen de Groene-Hartvariant. Een week later lag er een compromis: een tunnel ónder het Groene Hart door.

Minister Jorritsma reageerde gisteren gepikeerd op wat het nieuwe compromis lijkt te moeten worden. Zij vindt dat er nu een besluit dient te vallen over de nachtvluchten. Verkeer en Waterstaat wil dat regionale vliegvelden de subsidie kwijtraken die ze nu nog op de been houdt. Die vliegvelden moeten dus rendabel worden.

Ook De Boer zei twee weken geleden, tijdens een bijeenkomst met studenten, dat het “een blamage” zou zijn als er geen besluit over het vliegveld zou vallen. Maar die uitspraak is nauwelijks opgevallen - en dat komt nu goed uit. Uitstel van het besluit over de nachtvluchten is immers een compromis waar de milieuminister zich zeker in zal kunnen vinden.

Op haar ministerie wordt nu dan ook met een zekere gretigheid gewezen op een advies van de landsadvocaat, waarin deze waarschuwt voor de gevolgen van een besluit tot het uitvoeren van nachtvluchten. Er zal dan namelijk een nieuwe, tijdrovende inspraakprocedure nodig zijn, omdat bij de inspraakrondes die al zijn gehouden slechts sprake was van een oost-westbaan zónder nachtvluchten. In dat geval ligt er zelfs nog lang geen nieuwe baan.

    • Gretha Pama