Wijers gaat investeren in kennis en wegenbouw

DEN HAAG, 24 OKT. Minister Wijers (Economische Zaken) wil de komende jaren de nadruk leggen op overheidsinvesteringen. Verdere terugdringing van het financieringstekort en lastenverlichting krijgen minder prioriteit. Dit zei Wijers vanochtend tijdens de behandeling van zijn begroting in de Tweede Kamer.

De overheid moet volgens Wijers een actieve partner van de burger zijn, die ervoor zorgt dat de inkomensverschillen tussen mensen niet te groot worden en dat er geïnvesteerd wordt in infrastructuur. Wijers haalde de Amerikaanse econoom Galbraith aan. “Het kan niet zo zijn dat wij toegaan naar een situatie met publieke armoede en private rijkdom”, aldus Wijers. De overheid moet daarom volgens hem méér investeren in zowel harde (wegen, spoorlijnen) als zachte (kennis, technologie) infrastructuur.

Wijers bestreed de kritiek dat het kabinet te veel met woorden en nota's bezig zou zijn en te weinig actie onderneemt. Zo nemen de collectieve uitgaven volgens Wijers in de periode 1995-1997 met 2 procent toe, terwijl het investeringsvolume in infrastructuur en milieu met 20 procent stijgt. “In de jaren tachtig was het precies omgekeerd”, aldus Wijers. Ook op het punt van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling is er volgens de minister vanaf 1994 “een keer ten goede”. Na een jarenlange daling zijn de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in procenten van het bruto binnenlands produkt weer iets toegenomen. “Ook dat zijn investeringen”, aldus Wijers.

Om een economische groei van 3 procent per jaar te bereiken zullen de private en publieke investeringen volgens Wijers echter nog verder moeten toenemen. “Dan heb je het over enkele miljarden guldens per jaar”, aldus Wijers. Hij bestreed de kritiek op het overheidsbeleid ten aanzien van de elektronische snelweg. Het kabel-tv-netwerk zal snel “tweeweg” gemaakt worden. “Binnen twee jaar zullen enkele miljoenen aansluitingen gerealiseerd zijn”, aldus Wijers. Daarmee loopt Nederland volgens hem in de wereld voorop. Een tweeweg-aansluiting die zowel elektronische signalen naar binnen als buiten mogelijk maakt zal volgens de minister “een belangrijke impuls geven aan Internet”.

Volgens Wijers is het niet mogelijk in één keer over te stappen op een digitale decoder, die toegang tot Internet, abonneetelevisie en allerlei betaalfuncties mogelijk maakt. Wijers gaat onderzoeken of een standaard voor een digitale decoder kan worden afgedwongen. “De elektronische snelweg staat hoog op ieders agenda”, aldus Wijers.